Livsviktig vård igång igen

Vården vid Augusta Victoria-sjukhuset har kunnat återupptas. Det är resultatet av en palestinsk folklig kampanj samt ett fokuserat påverkansarbete från Act Svenska kyrkan och lokala samarbetspartner.

- Det här känns oerhört glädjande, framför allt för att livsviktig vård nu kan återupptas, men också för att palestinska folket tillsammans mobiliserat för att visa sina myndigheter att de kräver bra sjukvård, säger Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan.

Som tidigare rapporterats stod Palestina tidigare i höst utan delar av den mest avgörande hälsovården för svårt sjuka på grund av ekonomiska problem för Augusta Victoria-sjukhuset. Sjukhuset i östra Jerusalem, som är en viktig partner till Act Svenska kyrkan sedan många år, förser människor i både Gaza och på Västbanken med specialistvård. Cancervård och dialysbehandlingar är några exempel.  Men de palestinska myndigheterna släpade efter med betalningar vilket resulterade i en allvarlig ekonomisk kris.

Palestinierna samlade själva på kort tid in motsvarande cirka 4 miljoner kronor och de samlade påtryckningarna ledde till att myndigheterna till slut genomförde nödvändiga utbetalningar. Act Svenska kyrkan arbetade intensivt för att förmå beslutsfattare i Sverige och EU att sätta press på de palestinska myndigheterna att genomföra nödvändiga utbetalningar.