Meny

”Långsiktigt utvecklingsarbete behövs i tider av kris”

Inte minst under coronapandemin behövs fortsatt långsiktigt utvecklingsarbete, betonar Act Svenska kyrkan. Åtgärder får inte ställas mot varandra.

Akuta och långsiktiga åtgärder får inte ställas mot varandra i biståndspolitiken. Det skriver Act Svenska kyrkan och flera andra organisationer i en gemensam replik. Under coronapandemin behövs fortsatt långsiktigt utvecklingsarbete mer än någonsin.

- Coronapandemin drabbar världen hårt. Samhällens funktioner sätts ur spel och människor som lever i världens svaga ekonomier drabbas hårdare när deras försörjningsmöjligheter försvinner, säger Act Svenska kyrkans policychef Eva Ekelund i ett uttalande om vikten av både akuta humanitära insatser och långsiktigt utvecklingsarbete för att möta coronakrisen.