Foto: Geoffrey Alemba, All Africa Conference Of Churches (AACC)

Kyrkoledare på Afrikas horn om hungersnöden: "Vi måste agera nu"

Nyhet Publicerad Ändrad

Vi måste agera och vi måste agera nu. Det var huvudbudskapet från 39 kyrkoledare på Afrikas horn som i dagarna träffades i Nairobi för att mobilisera alla krafter och resurser för att motverka den hungersnöd som just nu drabbar miljontals människor i östra Afrika.

Uppmaningen kommer i samband med att G20, världens största ekonomier, möts i Hamburg för att diskutera klimat, ekonomi och politik.

Tillsammans med medlemskyrkor och partner på Afrikas horn är samtliga ledare djupt oroade över den alarmerande situation där torka, konflikt och brist på mat skapat en enorm och aldrig tidigare skådad flyktingkris. Osäkerheten och bristen på respons från resten av världen bidrar till att konflikter trappas upp och försvårar för människor som nu svälter att få hjälp, skriver kyrkoledarna i ett uttalande.

1,4 miljoner barn riskerar att dö av hunger och G20 måste nu, tillsammans med resten av världen, öka sina insatser på för att rädda liv i Nigeria, Somalia, Sydsudan och Jemen.

Torka och konflikt leder till hungersnöd

- Människor flyr sina hem och jordbruk på grund av väpnad konflikt och det lilla som vore möjligt att skörda trots den värsta torkan på många år förspills.

Den allvarliga torkan har tagit grepp om stora delar av Afrikas horn, bland annat Etiopien, Kenya, Sydsudan och Somalia. Boskap har dött, skördar förstörts och bristen på vatten är akut. Och nu dör också människor. Den pågående hungersnöden är enligt FN den värsta humanitära krisen sedan andra världskriget och ofattbara 20 miljoner människor är drabbade. Läget förvärras av att det pågår stridigheter och konflikt i flera av de drabbade länderna som försvårar för hjälpen når fram.

Anna-Maria Sandström arbetar som Svenska kyrkans utsända i Kenya och deltog på mötet med lokala kyrkoledare från Afrikas horn i Nairobi. Hon berättar att all energi går till att kraftsamla och mobilisera resurser i den akuta krisen:

 - Situationen är fruktansvärt tragisk och onödig. Människor flyr sina hem och jordbruk på grund av väpnad konflikt. Det lilla som vore möjligt att skörda trots den värsta torkan på många år förspills. Miljontals människor är drabbade och många av dem är barn. Många flyr för andra och tredje gången i sina liv.

Långsiktiga lösningar

Men förutom att hantera den akuta krisen är det också nödvändigt att hitta långsiktiga och hållbara lösningar för framtiden, vilket också var en fråga för deltagarna på mötet i Nairobi. Att ta itu med de grundläggande orsakerna till den svåra situation som nu drabbar så många människor är helt avgörande för framtiden, berättar Anna-Maria.

 - Det finns tre områden som identifierats som särskilt viktiga att arbeta långsiktigt och strategisk med, i dag och i framtiden. Det är att hantera klimatförändring, adressera och lösa konflikter och att arbeta för demokratiska och sunda styrelseskick. 

ENDAST LITEN DEL AV FINANSIERINGEN SÄKRAD

I denna svåra situation gör kyrkor, partner och organisationer på plats m.fl. sitt yttersta för att på bästa sätt svara på de mest akuta behoven och försöka förhindra ytterligare lidande. Detta genom att öka och mobilisera resurser till de samhällen som är i störst behov och öronmärka kollekter. Men det behövs ett massivt stöd från omvärlden då endast en liten del av finansieringen är säkrad. Hittills är endast cirka en tredjedel av olika biståndsorganisationers planerade hjälpinsatser finansierade.

Därför uppmanar kyrkoledare på Afrikas horn samtliga medlemskyrkor, ekumeniska partner, andra trosgrupper, det civila samhället, regeringar – ALLA att vidta åtgärder för att övervinna den akuta hungersnöd som just nu drabbar så många människor på Afrikas horn.

VILL DU GE EN GÅVA?

Sms:a SVÄLT till 72905 och ge 100 kr.
Swisha 9001223 och ge valfritt belopp.
Plusgiro 90 01 22-3
Bankgiro 900-1223
Märk inbetalningen med K251