Hjälparbetare bär på förnödenheter
Foto: Hungarian Interchurch Aid/ACT Alliance

Krigsdrabbade i Ukraina nås av stödet

Nyhet Publicerad Ändrad

Under krigets första 100 dagar har Act Svenska kyrkan genom partner stöttat 105 720 människor i Ukraina och Ungern. Det har handlat om att akut rusta upp skyddsanläggningar såväl som mer långsiktig assistans med jobbsökande – och fler insatser är på gång.

Missilerna fortsätter att regna ned över stora delar av Ukraina, och omkring sju miljoner människor har nu flytt över gränserna, medan ungefär lika många är på flykt inom landet. 

Den tragiska situationen kräver både akuta och långsiktiga åtgärder. Inne i Ukraina restaureras skyddsanläggningar för att människor som sökt sig dit ska få ökat skydd och värdigare tillvaro. Mat, hygienartiklar, psykologiskt stöd och information fortsätter att nå behövande.

Omkring 700 000 människor har flytt till Ungern. Där jobbar vår partner Hungarian Interchurch Aid intensivt med mer långsiktiga metoder för att människor ska finna en meningsfull vardag och hitta försörjning. Vår partnerorganisation arbetar med familjeåterförening, utökad tillgång till transport och assisterar med jobbsökande och sysselsättningsprogram.

Sönderbombad sporthandel
I Bucha har 1073 byggnader skadats och 412 av dem är totalförstörda. Foto: Hungarian Interchurch Aid/ACT Alliance

Huvudfokus på de i störst utsatthet

Särskilt fokus ligger på att nå de som i regel har det allra svårast, så som ensamkommande barn, individer med funktionsnedsättning och äldre.

Snart öppnar också ett nytt integrationscenter i Ungerns huvudstad Budapest, där fokus ligger på socialt arbete, yrkesutbildningar och boendestöd.

Gensvaret på gåvor från våra givare gör skillnad. Våra humanitära insatser pågår på flera platser i världen och anpassas efter de behov som uppstår. Gåvorna används där de behövs mest.