En man plöjer en åker med hjälp av två oxar.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kriget i Ukraina ger global matkris

Människor som redan lever i fattigdom drabbas hårt av att tillgången på vete och annat livsmedel från Ukraina och Ryssland begränsas. Miljoner människor i Mellanöstern och Afrika behöver stöd.

FN varnar för att världen står inför en matkris. Minst 50 länder är beroende av Ryssland och Ukraina för 30 procent av sin veteförsörjning. Många av dem är fattiga och konfliktdrabbade nationer utan marginaler i Afrika, Mellanöstern och övriga Asien. Miljoner människor riskerar att hamna i hungersnöd.

En fjärdedel av världens vete

Coronapandemin hade redan tidigare lett till skenande matpriser, och kriget i Ukraina förstärker trenden. Både Ukraina och Ryssland är stora matexportörer. Tillsammans har de två länderna stått för en fjärdedel av världens veteexport, och förutom vete är det i synnerhet majs och solrosolja som omvärlden nu får brist på i matväg. 

Att både Ukraina och Ryssland är stora gödselproducenter drabbar också den globala mattillgången, liksom att stigande energi- och bränslepriser gör jordbruk dyrare.

Brandmän inspekterar skador på en förstörd byggnad.
Det som händer i Ukraina får konsekvenser även långt utanför landets gränser.

Risk för ett än mer instabilt Syrien

Importberoende länder som Egypten, Libanon, Syrien, Yemen och Tunisien drabbas hårt. I just Syrien, där matpriserna redan innan kriget i Ukraina hade ökat med 86 procent jämfört med förra året, är risken nu stor för ökad instabilitet. En torrperiod under 2021 resulterade i att landets inhemska veteproduktion minskade med mer än 60 procent jämfört med 2020. Att vetepriserna nu stiger igen förvärrar givetvis en redan svår situation ytterligare.

Allvarligt läge på Afrikas horn

Torrperioden som redan plågade Afrikas horn fortsätter också, och nu ökar riskerna även där till följd av kriget i Ukraina. Tidigare i år larmade FN att 14 miljoner människor hotas av akut svält i regionen. Fem miljoner av dem är barn. En redan utsatt del av världen riskerar nu att drabbas än hårdare, när exempelvis runt 66 procent av vetet i Etiopien kommer från just Ukraina och Ryssland. 

Situationen i Ukraina får med andra ord effekter åt alla möjliga håll, långt bortom landets gränser, när något så viktigt som mat blir en bristvara.

- Mitt i detta vanvettiga krig, och allt det lidande som det för med sig, kan jag ändå glädjas åt att så många människor gör allt vad de kan för att hjälpa utsatta familjer från krigets Ukraina. Jag hoppas också innerligt att detta inte sker på bekostnad av andra utsatta människors situation. Världen hänger ihop i en helhet och det är nödvändigt att kunna hålla flera tankar och sammanlänkade kriser i huvudet samtidigt, säger Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan.

Din gåva gör skillnad

Kriget i Ukraina gör det tydligt att Sveriges säkerhet och välfärd påverkas av vad som händer i andra delar av världen. Detsamma gäller inom andra kritiska områden. I en värld där klimatet snabbt och dramatiskt förändras kan inget land klara sig självt. Dagens stora utmaningar kräver att vi arbetar tillsammans. Genom ett globalt katastrof- och utvecklingsarbete kämpar Act Svenska kyrkan för en värld fri från våld, väpnade konflikter, hunger och fattigdom. Din gåva gör skillnad! Swisha till 900 1223.