Meny

Kommentar: Globalt stöd viktig del i förslaget till EU:s räddningspaket

EU-kommissionens ekonomiska räddningspaket på 750 miljarder euro som presenterades förra veckan innehåller, utöver bidrag och lån till aktörer inom EU, en global del. Det innebär bland annat att nya medel tillförs samarbeten med utvecklingsländer samt ökat anslag för det humanitära biståndet. Förslaget välkomnas av Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan.

Anslagen till EU:s breda program för samarbete med grann- och utvecklingsländer samt anslaget för humanitärt bistånd föreslås öka med totalt 16 miljarder euro under den närmaste fyraårsperioden. Till skillnad från tidigare aviserade internationella stöd till följd av coronakrisen är detta inte omfördelade biståndsmedel, utan nya pengar. 

”På lång sikt kommer EU bara kunna återhämta sig på ett framgångsrikt sätt om våra partner runtom i världen också återhämtar sig. Att investera i en hållbar, global återhämtning är därför i EU:s intresse”, skriver EU-kommissionen i förslaget.

– Den globala dimensionen i räddningspaketet är oerhört viktig. Den är ett uttryck för att internationellt bistånd grundas i solidaritet, men också i ett upplyst egenintresse: insikten om att välfärd och trygghet inom EU är beroende av vår omvärld, säger Erik Lysén

Det är för tidigt att säga vad utbrottet av covid-19 exakt innebär. Men inom vissa områden riskerar decennier av positiv utveckling att brytas, och vi står inför en tillbakagång vad gäller exempelvis fattigdom, jämlikhet, demokrati och global hälsa.

– Det är en unik utmaning världen står inför nu. EU-kommissionen visar tydligt att de ser att det också är en utmaning vi måste anta tillsammans, och att det kommer kräva ytterligare av våra gemensamma resurser, säger Erik Lysén.

Stöden kommer att beslutas på kort tid redan under sommaren.

– Det är oerhört att viktigt att de nya pengarna används i linje med internationella principer för utvecklingssamarbete. De ska inte främja EU:s snäva egenintressen, utan göra så stor nytta som möjligt för de människor som idag drabbas extremt hårt av den ekonomiska nedgång som följer i pandemins spår. Stödet behöver bygga långsiktig hållbarhet och en mer jämställd värld – bidra till att Build back better.

Covid-krisen har utlöst en akut skuldkris i många utvecklingsländer, där skuldnivåerna under flera år har byggts upp till oroväckande nivåer.

– Tyvärr föreslår kommissionen att en stor del av stödet ska ges som lånegarantier.För att inte ytterligare öka på de här mycket utsatta ländernas skuldbördor är det viktigt att de extra stöden istället ges som bidrag, avslutar Erik Lysén.