Raserade hus och stor förödelse.
Foto: Simon Chambers/ACT

Klimatförändringar och coronapandemin ger ökat behov av katastrofhjälp

Kraftiga regn har under april orsakat översvämningar och flera jordskred i Indonesien och Östtimor. Act Svenska kyrkan ger humanitärt stöd till drabbade och ser hur katastroferna blir allt fler.

Stora delar av området har sköljts över av vattenmassor och lera. Hus har förstörts och flera hundra människor har fått evakueras från sina hem.

Genom ACT Alliansens Rapid Response Fund (RRF) har medel avsetts för hjälp i denna katastrof. Mat, vatten och skydd från väder och vind delas nu ut och soppkök har kommit på plats med hjälp av den lokala kyrkan. I de värst drabbade byarna bor många äldre som nu behöver stora insatser för att få ett säkert boende.

Varje person som drabbas har rätt till trygghet, värdighet och behöver stöd för att leva vidare. Att rädda liv och lindra nöd är alltid högsta prioritet när katastrofen är ett faktum. Coronapandemin och allt fler klimatkatastrofer gör situationen för människor som lever i utsatthet än värre.

Act Svenska kyrkan stödjer humanitära insatser över hela världen. Våra partnerorganisationer är ofta lokala kyrkor som finns över stora delar av världen vilket möjliggör en snabb reaktion som kan minimera skador och effekter av katastrofer. Vi når därför fram även i katastrofer som inte gör internationella rubriker.

Act Svenska kyrkans möjligheter att stötta nationella aktörer finansieras till största del av gåvor från privatpersoner. Behovet av gåvor för katastrofinsatser är stort. Tillsammans kan vi göra skillnad.