Meny

Katastroferna avlöser varandra i Bangladesh

Miljontals människor förlorar sina hem, familjer splittras och skördar spolas bort. Vi finns på plats med våra insatser, framförallt för de människor som redan befinner sig på flykt.

Människorna i Bangladesh, som under året redan utsatts för två stora cykloner och coronarestriktioner som försvårar livet, utsätts nu också för de största översvämningarna på flera årtionden. Miljontals människor är drabbade och många av de som flytt sina bostäder sedan tidigare katastrofer har fortfarande inte kunnat återvända hem.

Nu går också skördar förlorade då en fjärdedel av landet ligger under vatten. Matbrist kommer bli ett faktum. Samtidigt har myndigheterna svårt att nå ut till många av de drabbade.

Act Svenska kyrkan fortsätter just nu att stötta med skydd, vårdinsatser, sanitet och insatser mot mäns våld mot kvinnor och barn som ökar när familjer utsätts för pressade situationer. Vi står beredda att ändra våra strategier efter hur läget förändras.

Läs mer om arbetet i flyktinglägret Cox Bazar och ge din gåva här.