Kampanjen för klimaträttvisa har gått i mål

Med kraft och mod och nyfött hopp har Act Svenska kyrkans kampanj för klimaträttvisa inför COP26 genomförts och avslutats. Nu fortsätter arbetet för klimaträttvisa i andra former. Stort tack för allt engagemang så här långt!

Act Svenska kyrkan har under hösten arbetat för att det globala rättviseperspektivet ska lyftas in i klimatdebatten. Tillsammans med människor över hela världen har vi utmanat och stöttat världens beslutsfattare för att begränsa den globala uppvärmningen till målet på 1.5 grad, för att förhindra katastrofala effekter för planetens ekosystem och människors livsvillkor.

Klimatförändringar har bidragit till att hungern ökar på flera håll i världen, att människors försörjning hotas, samt att människor från landsbygden tvingas söka sig till städer eller andra länder för att trygga sin försörjning. Stora delar av mänskligheten har redan tvingats påbörja en intensiv klimatanpassning då klimatförändringarna breder ut sig och lämnar delar av jorden obeboelig.

Under vår kampanjperiod för klimaträttvisa har vi samlat ihop över 13.000 namn för våra krav. Tillsammans med 150 000 namn från personer som alla har tagit ställning för klimatet genom kyrkor och samfund i vårt världsomspännande nätverk, lämnades våra krav över till beslutsfattarna på COP26 i Glasgow i början på november.

Församlingar, stift och privatpersoner runt om i landet har agerat, vandrat för klimatet och demonstrerat för att värna skapelsen. Vi har lyft berättelser om det akuta nödläget som Act Svenska kyrkans partner i länder som Etiopien, Filippinerna och Haiti vittnar om.

Aktivism, opinion, böner och sånger, samtal och allt annat vi har gjort tillsammans som Act Svenska kyrkan denna höst har gjort skillnad.

Stort tack för all er kraft, ert mod och ert hopp i denna livsviktiga fråga. Nu är kampanjen över men kampen för en klimaträttvis värld där skapelsen värnas fortsätter.