Klassisk stadsbild Jerusalem
Foto: Magnus Aronson/IKON

Journalistresa Israel och Palestina

Nyhet Publicerad

Act Svenska kyrkan och Diakonia anordnar en studieresa för journalister till Israel och Palestina 5–12 november.

Resan ska ge deltagarna möjlighet att fördjupa sina kunskaper om området, att nyansera och problematisera bilden av konflikten och att skapa kontakter. Vi går bakom rubrikerna genom möten med olika aktörer som lever och verkar i området.

Act Svenska kyrkan och Diakonia har lång erfarenhet av att arbeta för fred och försoning i regionen, med de mänskliga rättigheterna och den internationella humanitära rätten i fokus.

Vi arbetar nära både israeliska och palestinska civilsamhällesaktörer som människorättsorganisationer, religiösa institutioner (kristna, judiska och muslimska), samt med olika FN-organ och andra internationella aktörer. Under studieresan träffar vi flera av dessa. Vi kommer även att träffa andra aktörer som verkar i området. Exempel på sådana är palestinska och israeliska journalister, myndighetsrepresentanter och politiker, men också människor som lever mitt i konflikten, som exempelvis bosättare och palestinska flyktingar.

Kostnader och stipendium

Vi har plats för åtta deltagare. Kostnaden för resan är drygt 20 000 kronor. Du kan söka stipendium som täcker kostnader för resa och logi med helpension samt för kostnader på plats.

Du skickar din ansökan senast den 1 maj. Utifrån de ansökningar vi får, gör vi ett urval av åtta deltagare. Våra urvalskriterier baseras på möjligheten att tillgodogöra sig resan, och vi söker även få spridning över landet. 
I september kommer en informationsträff att hållas i Stockholm för de som blir uttagna.

Programmet

Vi reser från Arlanda söndag den 5 november och kommer hem söndag den 12 november. Detaljerad reseinformation skickas ut i slutet av oktober.

Det mesta sker på engelska och vi kommer att bo på Svenska teologiska institutet (STI) i Jerusalem.

Alla deltagare är försäkrade via Act Svenska kyrkan. 

För ytterligare frågor, kontakta pressekreterare Stefan Håkansson, 018-16 94 20.

Ansökan

Det går tyvärr inte ansöka längre. Sista ansökningsdag var 1 maj.