Internationellt upprop till IMF och G20-länderna

Act Svenska kyrkan och 230 andra organisationer uppmanar i ett upprop Internationella valutafonden att utfärda nya så kallade dragningsrätter – en internationell reservvaluta - för att motverka den globala bristen på pengar som uppstått under pandemin. Valutan behövs för att hantera många länders utmaningar i spåren av pandemin.

Den ekonomiska krisen i pandemins spår har orsakat en global brist på pengar vilket gör det omöjligt för många länder att hantera de akuta hälsomässiga, sociala och ekonomiska problem som covid-pandemin har skapat.

Därför måste Internationella valutafonden, IMF, omedelbart utfärda nya stora så kallade dragningsrätter. Det menar Act Svenska kyrkan och 230 andra organisationer runtom i världen i ett upprop riktat till IMF och G20-ländernas finansministrar.

 – Nya dragningsrätter skulle skapa andrum för många länder och göra det möjligt för dem att finansiera den samhällsservice som människor är i sådant desperat behov av idag – inklusive vaccinering och hälsosystem, säger Gunnel Axelsson Nycander, policyrådgivare för Act Svenska kyrkan.

Särskilda dragningsrätter är en internationell reservvaluta som Internationella valutafonden IMF kan skapa. Detta gjordes senaste gången 2009.

En ny fördelning av särskilda dragningsrätter skulle skicka en tydlig signal om förnyat internationellt samarbete, menar undertecknarna av brevet.

Läs Riksbankens beskrivning av dragningsrätter.

Läs uppropet i sin helhet (engelska).