Bild på två kvinnor som håller i sina köksutrustningskit som de har fått vid utdelningen av köksutrustning i Etiopien.
Foto: LVF Etiopien

Hundratusentals svälter i Tigrayregionen

Den humanitära situationen i Tigrayregionen i Etiopien fortsätter att förvärras. FN rapporterar att fler än 350 000 människor svälter och när det humanitära stödet har problem att komma fram så eskalerar behoven snabbt.

Fler än två miljoner människor har hittills tvingats lämna sina hem på grund av konflikterna i Tigrayregionen. Över 350 000 människor svälter samtidigt som flera miljoner riskerar svält om inte stödet kommer fram. Situationen är extremt allvarlig och enligt vår partner flyr fler människor från sina hem för varje dag som går.

Striderna är mest intensiva utanför städerna, vilket innebär att många människor flyr dit i hopp om att komma undan striderna. Den stora tillströmningen av människor har snabbt ökat de humanitära behoven i exempelvis staden Mekelle, där det är brist på både vatten och mat.

Både akut stöd med mat, skydd och vatten samt långsiktiga lösningar behövs. Act Svenska kyrkan samarbetar med lokala partner för att bland annat bygga nya vattensystem och ge människor på flykt bättre boende- och livssituationer.

Fortsatt högt behov av mat och vatten

Just nu behöver alla internflyktingar få mat så att de har något att äta. Enligt FN är 90 procent av Tigrays 5,5 miljoner invånare i behov av matbistånd. I Mekelle, som är huvudstaden i Tigrayregionen, gör våra lokala partner sitt bästa för att ge mat till människor på flykt. Tyvärr behövs mer stöd.

Skolor i staden används som tillfälliga center för internflyktingar, men alla får inte plats. Det är trångt och förhållandena för människorna i de otillräckliga utrymmena är väldigt påfrestande. Oron för hälso- och hygienproblem ökar också då det både är svårt att hålla avstånd och sin hygien, vilket är extremt viktigt under en global pandemi.

- Det finns inget utrymme för privatliv, integritet eller personlig värdighet, säger Elizabeth Zimba som är ACT-alliansens regionala representant i Afrika.

Act Svenska kyrkans samarbetspartner arbetar för att säkra tillgången till vatten i ett nytt flyktingläger som nu etableras för de människor som är på flykt, genom att bygga soleneregidrivna vattensystem som möjliggör en hållbar hygien och vattentillgång.

Transporter har svårt att komma fram

Just nu pågår den årliga regnperioden i regionen vilket gör det svårt för det humanitära stödet att komma fram. De regnskadade vägarna gör det även svårare för internflyktingarna att flytta till det nya lägret och för tankbilar med vatten att komma fram till lägret. Förhoppningen är att de nya vattensystemen ska minska beroendet av vattentransporter.   

Det kommande valet i Etiopien riskerar också att påverka, försvåra eller till och med förhindra den humanitära responsen och tillgången till berörda områden.

Insatser mot våldet mot kvinnor och flickor

ACT-alliansen ger ekonomiskt stöd, mat, vatten, hygienpaket och psykosocialt stöd till tusentals internflyktingar. Vår lokala samarbetspartner arbetar även med att förhindra det systematiska genusrelaterade våldet i regionen.

Exempelvis utbildas lokala och religiösa ledare om hur de kan vara med och förhindra det genusrelaterade våldet och stödja de som har blivit utsatta. Kunskapen från utbildningarna tar sedan ledarna vidare till sina respektive samhällen vilket leder till en hållbar förändring.

Fortsatt stöd behövs

Konflikten i Etiopien fortsätter och med kommande val riskerar situationen att förvärras ytterligare. De humanitära behoven fortsätter att öka och alla gåvor gör verkligen skillnad.

 - De humanitära behoven växer och vi måste utöka vår respons och stödja de miljoner människor som är i desperat behov, och ge tillbaka deras värdighet och hopp, säger Niall O'Rourke som är humanitär chef för ACT-alliansen.

Din gåva gör skillnad! Swisha din gåva till 900 1223. Skriv AKUT i meddelandefältet.