Humanitär hjälp efter krig och torka i Nigeria

Nyhet Publicerad Ändrad

I två år har stora delar av delstaten Borno i nordöstra Nigeria varit isolerade på grund av att den väpnade gruppen Boko Haram haft kontroll över området. Stora bevattningssystem har totalförstörts och den storskaliga lokala jordbruksproduktionen har blivit lidande.

Sedan några månader har delstaten befriats men människorna här har förlorat sin möjlighet till försörjning. Runt 8,5 miljoner människor är i stort behov av humanitär hjälp i området. Den svåra torkan som just nu drabbar delar av Afrika försvårar situationen ytterligare. Brist på mat och vatten samt sanitet och latriner är ett akut problem.

Svenska kyrkan stödjer borrandet av brunnar och brunnhål, byggandet av latriner samt utdelning av kontanter så att människor ska kunna köpa mat. Behoven är som störts fram tills nästa skörd. Tillsammans med partners räknar Svenska kyrkan med att nå cirka 10 050 människor genom insatsen.

 Se film om Svenska kyrkans insats i norra Nigeria