Hjälparbetare delar ut vatten
Foto: Antti Yrjönen / FCA

Gåvorna gör skillnad i Ukraina

Kriget i Ukraina har global påverkan. Det handlar inte bara om den ohyggliga situationen för människorna som tvingas fly från sina hem utan följdeffekterna är många och allvarliga. Tillsammans med våra lokala partner fortsätter vi arbetet för att motverka krigets effekter, i Ukraina och i resten av världen.

Gensvaret på krisen och givmildheten från människor i Sverige och i övriga delar av världen har varit högt och tydligt. Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. När någon lider, lider vi alla. Engagemanget och arbetet som har möjliggjorts av de gåvor som har kommit in till Act Svenska kyrkans katastrofinsatser har gjort skillnad från första dagen av kriget och fortsätter att göra skillnad.

Arbetet för människor på flykt sprider hopp

När kriget i Ukraina inleddes i slutet av februari var Act Svenska kyrkan bland de första organisationerna på plats. Genom våra lokala partner har vi haft en unik möjlighet att se behoven på plats och agera snabbt. Det var bland annat tydligt att det inte var önskvärt att skicka kläder från Sverige då det försvårade det humanitära arbetet på plats.

- Vi har upparbetade system för rapportering och ansvarsutkrävande, och kan snabbt slå larm om hjälpen inte når till de människor som den är ämnad för, säger Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan.

Act Svenska kyrkan har genom våra partner bland annat sett till att flera ton mat samt mediciner och psykosocialt stöd nått människor på flykt. Gåvorna till Act Svenska kyrkan har även kunnat bidra till att tillfälliga skyddsboenden byggts, och att projekt för att kunna restaurera infrastruktur inletts så att människor åter får tillgång till basala samhällstjänster. Tack vare din gåva är detta arbete möjligt.

En global kris följer i krigets spår

FN har varnat för att världen står inför en matkris. Minst 50 länder är beroende av Ryssland och Ukraina för 30 procent av sin veteförsörjning. Många av länderna är fattiga och konfliktdrabbade nationer i Afrika, Mellanöstern och övriga Asien. Situationen för människor som redan levde i utsatthet förvärras nu ytterligare.

– Jag är väldigt orolig. Både för mitt land och mina anställda, säger bagaren Gai Ruach Manyang i Juba i Sydsudan som dagligen ser den negativa utvecklingen där många tvingas gå hungriga.

Bild på bagaren Gai Ruach Manyang i förgrunden. Bakom honom syns bakugnen där en av hans anställda bakar bröd.
Gai Ruach Manyang driver två bagerier i Juba i Sydsudan, Kanybek Bakery. Foto: Anette Torjusen, Norwegian Church Aid.

I en värld där klimatet snabbt och dramatiskt förändras kan inget land klara sig på egen hand. Dagens stora utmaningar kräver att vi arbetar tillsammans. Genom ett globalt katastrof- och utvecklingsarbete kämpar Act Svenska kyrkan för en värld fri från våld, väpnade konflikter, hunger och fattigdom. Vi finns på plats med 300 projekt i ett 40-tal länder. I mörka stunder kan vi tillsammans sprida hopp och medmänsklighet.

Våra humanitära insatser pågår på flera platser i världen och anpassas efter de behov som uppstår. Din gåva används där den behövs mest. Ge din gåva via formuläret här på sidan eller genom om att swisha till 900 1223. Skriv AKUT i meddelandefältet.

Kor vaktas på en torr betesmark.

Alla har rätt till ett värdigt liv

Vi lever under samma himmel, och delar alla rätten till ett tryggt och värdigt liv. Ändå ökar fattigdom, utsatthet och hunger i världen. Pågående kriser i världen förvärrar dessutom situationen för människor som redan lever i utsatthet.

Hus svårt drabbade av Tyfon.

Katastrofinsatser

Krig, svält och naturkatastrofer slår sönder miljoner människors tillvaro varje dag. Act Svenska kyrkan samarbetar med partner runtom i världen som finns på plats både före, under och efter katastrofen.

En man plöjer en åker med hjälp av två oxar.

Kriget i Ukraina ger global matkris

Människor som redan lever i fattigdom drabbas hårt av att tillgången på vete och annat livsmedel från Ukraina och Ryssland begränsas. Miljoner människor i Mellanöstern och Afrika behöver stöd.