Vattenflaskor lyfts av från flaket av en last bil. Två män i blåa organisationsjackor.
Foto: Antti Yrjönen / FCA

Fortsatt stöd till Ukraina

Nyhet Publicerad

Tack vare allmänhetens engagemang för Ukraina har flera nya beslut fattats om stöd från Radiohjälpen. Sammanlagt stöttar Radiohjälpen elva organisationers omfattande arbete för de drabbade i och runt Ukraina. I år beviljas Act Svenska kyrkan 5 miljoner kronor.

I år beviljas vi 5 miljoner kronor till ett projekt som syftar till att organisera självhjälp för den drabbade befolkningen genom små anslag till lokala grupper, som utbildas i att organisera sig och koordinera sina insatser med varandra och med andra samhällsinitiativ. Projektet genomförs i östra Ukraina där behoven är stora på grund av förstörd infrastruktur som förstörda marknader, vägar och broar som riskerar att kollapsa, och en utmattad befolkning.

Detta är ett led i att bygga vidare på vårt akuta stöd som har omfattat konkreta insatser som exempelvis sjukvård, matpaket och rent vatten, men även psykosociala insatser med fokus på barn och kvinnors trygghet.

Tillsammans med privata givare, givare och församlingar har vi samlat in 30,4 miljoner kromor till Ukraina.