En kvinna och ett barn framför ett provisoriskt tältläger.
Foto: Julio Forges /FONDANA

Fortsatt stöd till Haiti

Nyhet Publicerad Ändrad

De specifika behoven blir allt tydligare och våra lokala partner ansöker nu om stöd för återuppbyggnad och framtida beredskap, samtidigt som de akuta insatserna pågår. Vi finns på plats före, under och efter en katastrof.

Arbetet fortsätter för människorna på Haiti. Redan dag ett efter jordbävningen nådde våra partner fram till delar av befolkningen med att säkerställa tillgång till mat, vatten och trygga sovplatser åt de som förlorat sina hem eller inte vågade gå in i sina hus med rädsla för kommande efterskalv.

Dag två och tre fortsatte vi kontakterna med myndigheter för att säkerställa att de verkligen bistår människor med det de behöver. Brandkåren behöver röja vägar för att säkerställa att fordon kan ta sig fram kunna ta sig fram med hjälp. Tillsammans med andra myndigheter granskar våra partner skadade byggnader.

-          Vi får ständigt in rapporter om behoven från olika delar av samhället. Nu har också de första ansökningarna från våra partner kommit om vilket stöd för långsiktig återuppbyggnad som behövs. Behoven är enorma, säger Nathalie Töpperwein Blom, Act Svenska kyrkan