Foto: True North /Ikon

Fokus för julinsamlingen: Bryt skadliga traditioner

Nyhet Publicerad

Nu på söndag, den första advent, går startskottet för Act Svenska kyrkans årliga julinsamling. I fokus står alla flickors rätt till ett värdigt liv och vikten av att bryta skadliga traditioner som tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp.

Vi närmar oss advent, lucia och jul – några av våra käraste traditioner som skapar en fin inramning till våra liv. Samtidigt finns det andra typer av traditioner och sedvänjor som krossar drömmar och slår sönder liv för miljontals flickor världen över. Varje dag gifts fler än 30 000 flickor bort och fler än 10 000 könsstympas. Det är hög tid att bryta skadliga traditioner!

– Alla flickor ska själva kunna påverka sin framtid. De ska själva få välja hur och med vem de vill leva sitt liv. De äger rätten att bestämma över sin egen kropp. Förtrycket och övergreppen på flickor är en kränkning av de mänskliga rättigheterna. När kyrkor tar ställning emot exempelvis könsstympning och barnäktenskap, kan en långsiktig förändring i samhället ske, säger Erik Lysén, chef Act Svenska kyrkan.

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan för mer rättvisa samhällen, där flickor och kvinnor kan göra sina egna val. Tillsammans kämpar vi för alla människors rätt till ett värdigt liv!

Lucia – en förebild för flickors kamp

För sjuttonhundra år sedan blev en ung flicka bortlovad i äktenskap till en äldre man. När hon vägrade utsattes hon för grovt våld, hot och kränkningar innan hon till sist dödades. Hennes namn var Lucia.

– Lucia bröt mot förväntningarna när hon vågade hävda rätten till sin kropp, tro och sina egna val, men för det straffades hon hårt. Än i dag utsätts flickor för samma typ av övergrepp som Lucia utsattes för och miljontals flickor världen över får kämpa för sina rättigheter, säger Susanna Olivin, kampanjledare för julinsamlingen.

Lucia var stark, trotsig och stod för det hon tyckte var rätt. Den 13 december firar vi Lucia med en stor ljushögtid där Lucia är en symbol för ljuset i mörkret. Men Lucia är också en symbol för att alla de flickor som fortfarande kämpar för sina rättigheter.

Läs mer om Julinsamlingen

Bryt en tradition

Tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp krossar drömmar och slår sönder liv - varje dag. Det är hög tid att bryta skadliga traditioner.