Meny

Risk för lavinartad ökning av oönskade tonårsgraviditeter

FN varnar för att oönskade tonårsgraviditeter kommer att öka markant i spåren av covid-19. Över sju miljoner kvinnor och flickor risker att bli ofrivilligt gravida kommande månader. "Vid humanitära katastrofer, konflikter eller pandemier är man ofta snabb med att prioritera bort den vård som kvinnor och flickor är i så stort behov av", konstaterar Clara Helgesson vid Act Svenska kyrkan.

Orättvisa strukturer innebär att kvinnor och flickor i många delar av världen saknar både makt och inflytande över sitt liv och sin kropp. Det i kombination med att inte ha tillgång till preventivmedel, information eller vård och stöd innebär en enorm utsatthet. Lockdowns, skolstängningar och andra restriktioner i spåren av covid-19 innebär att familjer isoleras och sexuella övergrepp mot kvinnor och flickor ökar. När familjer är ekonomiskt pressade ökar också risken för att flickor gifts bort och blir ofrivilligt gravida. FN befarar att konsekvenserna av covid-19 kan leda till 13 miljoner nya tvångsäktenskap med barn fram till 2030.

Bortprioritera inte viktig vård

Bild på ung kvinna med brunt hår och vit blus i porträttformat.
Clara Helgesson arbetar som rådgivare för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) på Act Svenska kyrkan. Bild: Clara Helgesson

Clara Helgesson arbetar som rådgivare för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) på Act Svenska kyrkan. Hon understryker vikten av att under pågående pandemi inte bortprioritera den vård som kvinnor och flickor behöver kopplad till sexuell och reproduktiv hälsa. Tillgången till mödrahälsovård, säkra aborter, preventivmedel samt information och kunskap om sin kropp och sina rättigheter är avgörande för människors överlevnad.

- Vid humanitära katastrofer, konflikter eller pandemier är man ofta snabb med att prioritera bort den vård som kvinnor och flickor är i så stort behov av. Den anses helt enkelt inte som central eller ”livsviktig”, även om det är just det den är. Men när kvinnor och flickor inte har tillgång till, eller möjlighet att söka upp, den vård de är i behov av ökar antalet oönskade graviditeter med en ökad mödra- och spädbarnsdödlighet till följd.

SRHR - en kontroversiell fråga

Act Svenska kyrkan arbetar, tillsammans med partner, för mänskliga rättigheter kopplat till sexuell och reproduktiv hälsa med fokus på kvinnor och flickor. Det är en kontroversiell fråga i många delar av världen, en fråga som många politiker och makthavare därför inte vill ta i. Ofta är det de gravida kvinnorna och flickorna som skuldbeläggs och stigmatiseras i stället för att försöka komma åt grundproblemen.  

 - Politiker och makthavare lägger många gånger skulden på kvinnorna och flickorna i stället för att erkänna att det är statens ansvar att ge unga kvinnor och flickor den information och det stöd de behöver. I ställer för att ta itu med grundproblemen som orsakar så många ofrivilliga tonårsgraviditeter, skjuter de ifrån sig problemet och skyller på dem som har lite att säga till om.

Preventivt arbete avgörande

Tillsammans med lokala krafter arbetar Act Svenska kyrkan med att sprida information om och öka tillgången till ungdomsvänlig vård, preventivmedelsrådgivning, sexualupplysning och stöd. Det preventiva arbetet är avgörande för att häva ökningen av oönskade tonårsgraviditeter och på sikt förbättra unga kvinnors och flickors hälsa och rädda liv.

- Kyrkan är en viktig plattform och många söker sig till religiösa ledare för att få stöd och fråga om råd. Kyrkans representanter har en enorm möjlighet, men också ett ansvar, att ge rätt typ av råd och stöd till individer som befinner sig i utsatta situationer. Religiösa ledare blir enormt viktiga aktörer i de här tiderna, avslutar Clara Helgesson.

Läs mer om situationen kopplad till tonårsgraviditeter och covid-19 i Tanzania.