Foto: Act Svenska kyrkan

Erik Lysén och Ingrid le Roux i SVT morgonstudion

Erik Lysén, Chef för Act Svenska kyrkan, medverkade i SVT morgonstudion tillsammans med Ingrid le Roux och pratade om coronasituationen i Sydafrika, där nedstängningen av landet inneburit att utsattheten för kvinnor och flickor har eskalerat under rådande pandemi.

Ingrid och Erik berättade bland annat att om effekterna kring den hårda nedstängningen i Sydafrika och vilka effekter det har fått för landets kvinnor och flickor. Erik nämnde också den så kallade skuggpandemin.

– Vad det handlar om är att vi ser att åtgärderna som man har vidtagit för att stoppa smittspridningen, man stänger ned samhället, inför utegångsförbud risker att skapa en väldigt farlig situation för kvinnor och flickor och HBTQ-personer som blir instängda i sina hem tillsammans med sina partners. Då får vi en situation där hemmet blir den allra farligaste platsen att vistas på grund av det höga våld som vi har i samhällen i Sydafrika men också på många andra håll i världen, säger Erik under inslaget.

Erik fortsatte med att berätta att det finns historiska orsaker kring det strukturella våldet som existerat i Sydafrika allt sedan Apartheidtiden. Ett våld som framförallt riktar sig mot kvinnor och flickor.

Ingrid lyfte i inslaget fram att Sydafrika är på en uppgående kurva kring bekräftade covidfall.

– Det är inte lätt att hålla avstånd när man bor åtta personer i ett tvårumsskjul. Har man inte heller tillgång till rinnande vatten så är det svårt att tvätta händerna ofta. Det har fungerat i vissa områden men i kåkstäderna har det här fungerat väldigt dåligt, säger Ingrid.

Hon fortsatte med att säga att ” Den vanliga sjukvården har nästan avstannat i de områden som vi jobbar i. Folk vågar inte ta sig till klinker för mödravård, för vaccinationer av barn. Många missar sin bromsmedicinsmöten, det påverkar sjukvården dramatiskt på grund av rädslan att ta sig till sjukvården och kliniken.”

Inslaget i SVT morgonstudion sändes klockan 07:38 den 21/7-20.