Meny

Erik Lysén är åttonde mäktigaste i biståndsdebatten 2019

Det står klart efter tidningen Omvärldens omröstning om vem som gjorde största avtryck i biståndsdebatten under året. På första plats är Greta Thunberg.

Omvärldens motivering lyder:

”Erik Lysén har länge engagerat sig i globala frågor inom Svenska kyrkan. För att öka kännedomen om Svenska kyrkans internationella verksamhet bytte i år kyrkans biståndsverksamhet namn till Act Svenska kyrkan där Lysén är chef. Erik Lysén har under året varit en flitig debattör i svenska medier om bland annat funktionella bidragssystem, att höja biståndet och att stärka kyrkans roll i biståndsfrågor. Lysén står upp för internationell rätt, jämställdhet, sexuella minoriteters rättigheter och har även varit en stark röst för Palestina vilket skapat en hel del interna debatter inom Svenska kyrkan.”.

5 000 personer röstade

Vem som helst har kunnat rösta på de totalt 20 nominerade personerna som varit aktiva i biståndsdebatten under det gångna året. Över 5000 personer var med och röstade. Omvärlden tar hänsyn till antalet röster, men rösterna viktas mot debattartiklar i de största svenska medierna, närvaro i sociala medier och andra utspel.

För att se hela listan och motiveringarna, gå in på Omvärldens hemsida.