En värld i kris behöver djärva åtgärder från de nordiska länderna

Nyhet Publicerad

Nordiska medlemmar i ACT-alliansen samlades i Oslo den 25 augusti och konstaterar följande:

I en allt bräckligare värld, där miljarder står inför konflikter, ökad fattigdom, osäker livsmedelsförsörjning och klimatkatastrof, uppmanar vi de nordiska länderna att vara förkämpar för gemensamma och djärva åtgärder för global solidaritet och hållbarhet. 

Vi är djupt oroade över de många kriser som vi alla står inför, men som drabbar de mest utsatta människorna i världen hårdast. Antalet människor i behov av utvecklings och humanitärt bistånd är det högsta sedan andra världskriget. Dessutom ökar trycket och ifrågasättandet av mänskliga rättigheter, jämställdhet och demokrati i många länder.

Därför uppmanar vi de nordiska länderna att stärka sitt samarbete och enas för att kämpa för och skydda värden som mänskliga rättigheter, demokrati, jämlikhet och inkludering, värden som är starka i Norden, men som är under enorm press globalt. Vi uppmanar de nordiska länderna att vara modiga och innovativa och samlas kring ökade, konkreta och gemensamma åtgärder för att skydda dessa värden.  De nordiska länderna är redan djupt engagerade i mänskliga rättigheter, demokrati och hållbarhet, men det behövs ökade gemensamma åtgärder. En regelbaserad, internationell världsordning, som stödjer mänskliga rättigheter, ansvarsutkrävande och multilateralt samarbete, är avgörande att upprätthålla, även för de nordiska länderna. 

Vi uppmanar också de länderna att hålla fast vid ett högt engagemang för utveckling och humanitärt bistånd, se till att det biståndet är av hög kvalitet, förutsägbart och med ett starkt åtagande att inte lämna någon utanför i förverkligandet av målen för hållbar utveckling. Vi uppmanar också de nordiska länderna att se till att globala gemensamma nyttigheter, såsom vaccin, inhemska flyktingkostnader och klimatfinansiering finansieras från andra och ytterligare källor, och inte biståndsbudgetarna. Rika länder måste vara innovativa när det gäller att säkra mångfald i finansieringen för att hantera nationell och globalkris, med fokus på att engagera den privata sektorn. I annat fall kommer de Globala hållbarhetsmålen inte att uppfyllas. 

ACT Alliance Nordic-medlemmar som deltog i mötet:

  • Dan Church Aid (DCA)
  • Finn Church Aid (FCA)
  • Act Svenska kyrkan
  • Norwegian Church Aid (NCA)
  • Icelandic Church Aid (ICA)


ACT Alliance är världens största nätverk av trosbaserade humanitära aktörer.