Act Svenska kyrkan arbetar aktivt för en jämställd familjerätt globalt

Nyhet Publicerad

Idag den 15 maj är det den internationella familjedagen. Act Svenska kyrkan och den Globala Kampanjen för Jämställd Familjerätt uppmärksammar frågan om att reformera diskriminerande familjelagstiftning som avgörande för att uppnå jämställdhet.

Act Svenska kyrkan har sedan 2018 arbetat för att reformera diskriminerande familjelagstiftning, och är medgrundare till den ”Den Globala Kampanjen för Jämställd Familjerätt”. Tillsammans med sju andra sekulära och trosbaserade organisationer arbetar vi för jämställdhet mellan kvinnor och män inför lagen i allt som rör familjen, oavsett religiös eller kulturell tillhörighet.  

Familjerätten har ett stort inflytande på kvinnors och flickors rättigheter, inklusive ekonomisk egenmakt. Dessa regler och lagar påverkar faktorer som ålder för att ingå äktenskap, valet att frivilligt gifta sig, skilsmässa samt våld i nära relationer. Reformering av diskriminerande familjelagstiftning är därför en central del av jämställdhetsarbetet och en viktig förutsättning för kvinnors ekonomiska egenmakt.

Tillsammans med de andra medlemmarna i kampanjen kommer Act Svenska kyrkan under en veckas tid uppmärksamma familjerättsfrågor bland annat genom:

Därtill uppmärksammar Act Svenska kyrkan veckan genom att:

Act Svenska kyrkan tror på en värld där kvinnor och män har samma rättigheter och möjligheter i sina familjer och samhällen. Genom vårt arbete inom familjerätt samt inom den ”Globala Kampanjen för Jämställd Familjerätt, vill vi bidra till en mer rättvis och jämställd värld för alla”.