Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Demokrati och religionsfrihet hör ihop

Det är nödvändigt att inkludera religions- och övertygelsefrihet i kampen för demokrati. Det framgår av en färsk rapport från Svenska Missionsrådet. - Det här är en rättighet direkt kopplad till andra demokratiska rättigheter, säger Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan.

Act Svenska kyrkan står som medlem i Svenska Missionsrådet bakom rapporten och en av rösterna i rapporten är just en av Act Svenska kyrkans partner i Bangladesh, Farzana Mahmod. Hon är advokat vid högsta domstolen, arbetar speciellt för kvinnors rättigheter och menar att kampen för kvinnors rättigheter måste ta in frågor om religions- och övertygelsefrihet.

Stöds av Act Svenska kyrkan

- När kvinnor diskrimineras i samhället innebär det att deras rättigheter till religionsutövning begränsas. Det kan handla om att få behålla sin religiösa tillhörighet när hon gifter sig eller att kunna få rättigheter efter skilsmässa i ett system där civillagstiftningen är religiös, säger Farzana Mahmood, som är en del av organisationen South Asian Forum for Freedom of Religion and Belief, ett nätverk som stöds av Act Svenska kyrkan. 

Hon tillägger:

- Religions- och övertygelsefrihet handlar inte främst om minoriteters rättigheter utan om alla kvinnor och mäns rätt att utöva religion som de vill.

Viktiga slutsatser

Rapporten baseras på information från organisationer i 29 länder och rekommenderar att religiösa organisationer skall ses som en central resurs i kampen för demokrati samt att frågor som rör religions-och övertygelsefrihet måste ges en större plats i den vidare kampen för demokrati.
- Det är viktiga slutsatser om betydelsen av att inkludera religions- och övertygelsefrihet som en viktig del i allt arbete för demokrati och jämlikhet, säger  Act Svenska kyrkans chef Erik Lysén i en kommentar.