Meny

Bistånd ska inte förhindra migration

En ny FN-rapport visar att det inte är de fattigaste som lämnar Afrika, vilket innebär att idén om att bistånd ska förhindra migration bygger på felaktiga utgångspunkter. Det säger Act Svenska kyrkans Erik Lysén i en kommentar till rapporten.

Den 25 oktober publicerade FN:s utvecklingsprogram, UNDP, rapporten Scaling Fences: Voices of Irregular African Migrants to Europe. Rapporten ger ny kunskap om orsakerna till att irreguljära migranter väljer att resa från Afrika till Europa och bygger på intervjuer med nära 2 000 migranter från 39 afrikanska länder i 13 europeiska länder. Svenska kyrkan har bidragit till arbetet med intervjuerna i Sverige. 

- I förhandlingarna om EU:s framtida bistånd betraktas biståndet alltmer som ett medel för att förebygga migration. UNDP-rapporten visar tydligt att det inte är de fattigaste som lämnar Afrika. Det innebär att idén om att bistånd ska förhindra migration bygger på felaktiga utgångspunkter, säger Erik Lysén.

- Sverige måste driva att hållbar utveckling och fattigdomsminskning, inte minskad migration, ska vara målet för EU:s framtida utvecklingsbistånd, fortsätter han.