Be och agera för fred i Israel och Palestina

Nyhet Publicerad

Kyrkornas världsråd uppmanar kristna i hela världen att be för fred i Israel och Palestina under en vecka i september. Den så kallade Världsveckan för fred, i år 21-27 september, handlar också om att påverka för fred och att sprida kunskap om konflikten.

Årets särskilda tema för veckan är ”Släpp mitt folk ...” ur 2 Mosebok 9:1.

Det vill fästa uppmärksamheten på dem som av politiska skäl sitter i israeliska fängelser.

Bland de politiska fångarna i Israel finns palestinska parlamentsledamöter, personer som arrangerat demonstrationer, minderåriga som anklagas för att ha kastat sten och israeler som vägrar tjänstgöra i armén.

Kyrkornas världsråd uppmanar till bön för de fängslade och för dem som lever under ockupation.

Men Kyrkornas världsråd vill också att vi ska be för oss själva, att vi ska bli fria från fördomar och tvång som begränsar oss.

Svenska kyrkan anser liksom Kyrkornas världsråd att en rättvis fred förutsätter: 

  • en tvåstatslösning, Israel och Palestina, som baseras på 1967 års gränser.
  • att Israels ockupation av Gaza, Västbanken, Östra Jerusalem och Golan upphör.
  • en återgång till samtal och förhandlingar med utgångspunkt i folkrätten.  
  • att båda sidor upphör med allt folkrättsvidrigt våld och säkerställer respekten för de mänskliga rättigheterna.  

Svenska kyrkans internationella arbete stöder yrkesutbildning och hälso- och sjukvård i det aktuella området.
 

Presentation av Världsveckan för fred i Israel Palestina (pdf 6, sidor)

Mer om Världsveckan för fred i Israel och Palestina