Foto: Magnus Aronsson

Risk att återhämtning försvåras

Act Svenska kyrkan uppmanar tillsammans med över 500 organisationer och forskare Internationella valutafonden att sluta kräva budgetåtstramningar under återhämtningen efter coronakrisen. Istället bör ländernas investeringar i hälsovård, social trygghet och grön omställning stödjas.

Många länder har under lång tid investerat för lite i hälsovård, utbildning och social trygghet. Coronapandemin avslöjar effekterna av detta, och människor som redan innan levde i utsatthet drabbas värst.

– Våra partner runt om i världen vittnar om hur människor drabbas av pandemin när försörjningsmöjligheter försvinner och det saknas sociala trygghetssystem och tillräcklig hälsovård. Vi ser akut matbrist och hunger i helt nya sammanhang, försämrad tillgång till förebyggande hälsovård, ökat könsrelaterat våld. Det är nu som stater måste investera i hälsovård och social trygghet, säger Eva Ekelund, policychef för Act Svenska kyrkan.

Kan förvärra ojämlikhet

IMF har varit snabb med att erbjuda länder akuta lån i coronakrisen. Men med lånen följer krav om att länderna ska balansera sina budgetar inom ett par år, genom att skära ned offentliga utgifter. Det riskerar att underminera möjligheterna till en ekonomisk återhämtning som inkluderar hela befolkningen och att förvärra ojämlikhet och bristen på jämställdhet mellan kvinnor och män. Det menar undertecknarna till det internationella uppropet som publicerats inför IMF och Världsbankens årsmöten 12-18 oktober.

IMF har under flera år uppmärksammat att ekonomisk ojämlikhet inte bara är ett allvarligt socialt problem, utan att det också försämrar länders ekonomi. År 2019 antog de också en policy för sociala utgifter.

Behöver gå från ord till handling

– IMF har, i likhet med en rad FN-organ och internationella experter, betonat vikten av att utöka program för social trygghet i covid-krisen, säger Eva Ekelund. Nu vill vi se att de går från ord till handling i sina krav på enskilda länder.

Uttalandet publiceras inför IMF och Världsbankens årsmöten 12-18 oktober. Inför årsmötena har Act Svenska kyrkan varit med och riktat sig till de nordisk-baltiska styrelserepresentanterna i brev till IMF och brev till Världsbanken

Flera av Act Svenska kyrkans partners agerar också på olika sätt för att uppmärksamma den akuta skuldsituationen i många länder. I ett brev uppmanar idag det Afrikanska kyrkorådet, All African Council of Churches (AACC) Världsbanken och IMF att verka för skuldavskrivningar för att möjliggöra satsningar på hälsa och sociala tjänster i coronakrisen.