Åtaganden för jämställdhet antagna

I samband med den globala konferensen för kvinnors rättigheter och jämställdhet – Generation Equality Forum gör Act Svenska kyrkan två åtaganden för jämställdhet. Flera trosbaserade aktörer har också gjort ett uttalande om deras unika roll och möjligheter i arbetet för jämställdhet.

Mellan den 30 juni och 2 juli anordnas den största globala konferensen för kvinnors rättigheter och jämställdhet sedan Pekingkonferensen 1995 – Generation Equality Forum. Över 40 000 personer förväntas delta på eventet som i år hålls digitalt. Jämställdhetsarbetet och förverkligandet av kvinnors rättigheter har gått långsamt fram och Covid-pandemin har i många avseenden förvärrat situationen för flickor och kvinnor runt om i världen. Forumet samlar därför regeringar, civilsamhällesorganisationer, ungdomar, internationella organisationer och aktivister från hela världen för att göra konkreta, ambitiösa och hållbara åtaganden för att uppnå jämställdhet de kommande fem åren.

Generation Equality Forum organiseras av FN:s jämställdhetsorgan UN Women och samarrangeras med Mexikos och Frankrikes regeringar.

Act Svenska kyrkan gör två åtaganden för jämställdhet

Det ena åtagandet handlar om att mobilisera internationellt engagemang för att reformera diskriminerade familjelagstiftning. I många länder begränsar familjelagstiftningen kvinnors rätt till arv och äganderätt och inskränker kvinnors juridiska kapacitet genom att kvinnor ibland behöver en manlig förmyndares godkännande för sådant som att öppna ett bankkonto, arbeta, ansöka om pass eller ingå i juridiska kontrakt. Enligt studien Gender-discriminatory Laws and Women’s Economic Agency, är reformering av diskriminerande familjerätt en av det mest avgörande förutsättningarna för att stärka kvinnors ekonomiska egenmakt.  

Det andra åtagandet handlar om att integrera genusperspektiv i påverkansarbetet för social trygghet, bland annat den pågående kampanjen för att inrätta en Global fond för social trygghet. Universella sociala trygghetssystem som utformas på ett norm- och genusmedvetet sätt är oerhört viktigt för jämställdhet och kvinnors ekonomiska egenmakt. De gör det möjligt för kvinnor att delta i den formellt reglerade arbetsmarknaden med möjligheter till föräldraledighet, sjukförsäkring, tillgång till barn- och äldreomsorg till en överkomlig kostnad, etc. De kan också förändra begränsande könsnormer genom att säkerställa lika tillgång, möjligheter och förväntningar vad gäller utbildning, hushålls- och vårdarbete.

Båda åtagandena sträcker sig över ett år och kommer sedan att utvärderas för att sedan eventuellt förlängas och utvecklas.

Uttalande från trosbaserade aktörer

Act Svenska kyrkan har även, tillsammans med en informell grupp av trosbaserade aktörer som står bakom Generation Equality Forums principer och värderingar, gått ut med ett gemensamt uttalande inför forumets öppnande den 30 juni. Uttalandet lyfter fram religiösa aktörers unika roll och möjligheter i arbetet för jämställdhet samt tio rekommendationer som uppmanar FN och dess medlemsstater att samarbeta med religiösa aktörer för att främja jämställdhet.