Meny

Act Svenska kyrkans partner uppmärksammas med utmärkelse

Act Svenska kyrkan är stolta och glada över att Salpy Eskidjian Weiderud tilldelas Kungliga Nordstjärneorden. Salpy Eskidjian Weiderud är direktör för den religiösa dialogen som är en del av fredsprocessen i Cypern. Act Svenska kyrkan är en av finansiärerna och huvudman för arbetet.

Salpy Eskidjian Weiderud tilldelas Kungliga Nordstjärneorden (ledamot av första klassen) för att hon gett Sverige en politisk aktörsroll och synlighet i Cyperns fredsprocess samt främjat Sverige och svensk kultur. Utrikesminister Ann Linde delade ut orden i samband med ett dialogmöte med religiösa aktörer i Cypern.

Act Svenska kyrkan har stöttat Salpy Eskidjian Weideruds arbete med religiös dialog som del av Cyperns fredsprocess (The Religious Track of the Cyprus Peace Process, RTCPP) i flera år och är en av huvudfinansiärerna. RTCPP representerar ett unikt arbete i kombinationen av att stärka religionsfrihet som del av de mänskliga rättigheterna och stödja de religiösa ledarna till mer ansvarstagande i fredsprocessen. Innan arbetet startade 2009 hade ingen kontakt förekommit mellan den muslimske och de kristna ledarna sedan 1963.

Salpy Eskidjian Weiderud har jobbat med freds- och försoningsfrågor i närmare 30 år för bland annat Act Svenska kyrkans partner Middle East Council of Churches (MECC) samt för Kyrkornas världsråd (KV).

 Läs mer på utrikesdepartementets hemsida