Illustration av en grupp kvinnor i banner till CSW67

Act Svenska kyrkan till FN-möte för att stärka kvinnors och flickors rättigheter

Nyhet Publicerad

Den 6-17 mars deltar Antje Jackelén, Erik Lysén och Anna Enarsson tillsammans med ACT-alliansen på det internationella FN-toppmötet för kvinnors och flickors rättigheter, Kvinnokommissionen (CSW) i New York. Joanna Lilja, som ingår i den svenska delegationen, ser fram emot att bidra till diskussionerna om hur teknologi och innovation kan bidra till jämställdhet.

Kvinnokommissionen är den största FN-samlingen efter generalförsamlingen och det enskilt största internationella toppmötet som fokuserar på kvinnors rättigheter. Årets tema för mötet är innovation, teknisk förändring och utbildning i den digitala tidsåldern för att uppnå jämställdhet och stärka alla kvinnors och flickors egenmakt.

Representation från Act Svenska kyrkan

Act Svenska kyrkan representeras på plats i New York av bland annat Ärkebiskop Emerita Antje Jackelén, Act Svenska kyrkans chef Erik Lysén och policyrådgivare Anna Enarsson som del av ACT-alliansens delegation till CSW. Vi är också stolta över att Joanna Lilja, policyrådgivare för genusrättvisa och jämställdhet, ingår den svenska delegationen till CSW som leds av jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg. Joanna är en erkänd röst och nyckelperson inom den ekumeniska rörelsen för genusrättvisa och jämställdhet. Hon har tidigare ingått i den svenska delegationen. 

– Jag är glad över att återigen vara del av den svenska delegationen till Kvinnokommissionen. Sverige har en viktig roll att spela när det gäller att stå upp för jämställdhet globalt. Då religion och kultur ofta används som argument mot jämställdhet av de som motsätter sig kvinnors, flickors och HBTQI+-personers rättigheter är Act Svenska kyrkans ställningstagande för jämställdhet och SRHR viktigare än någonsin, säger Joanna Lilja. 

Porträttbild av Joanna Lilja
Joanna Lilja. Foto: Gustaf Hellsing

Årets tema – innovation och teknologi

När det gäller årets huvudtema så ser Act Svenska kyrkan tydligt hur innovation och teknologi är viktiga instrument i arbetet för jämställdhet, inte minst i det globala syd. Utvecklingen av digitala verktyg som appar har gjort det möjligt för våra partner och nätverk att stötta kvinnors ekonomiska egenmakt, informera brett om kvinnors och flickors rättigheter och könsrelaterat våld samt ge stöd till våldsutsatta kvinnor, flickor och HBTQI-personer att rapportera och vittna om våld i hemmet.  

Då teknologi och innovation har stor inverkan på kvinnors och flickors egenmakt och rättigheter är det oerhört viktigt att kvinnor och flickor ses som förändringsaktörer som ska involveras i alla steg, som skapare, innovatörer, utvecklare och användare. Det är också viktigt att bemöta de negativa sidor som den teknologiska utvecklingen bär med sig. Vi har exempelvis med oro sett hur privat information från digitala plattformar har använts för att kontrollera kvinnors och flickors reproduktiva rättigheter och hur kvinnor och flickor utsätts för våld, förföljelse och hat. Det digitala utrymmet måste värnas och vara en säker och trygg plats för alla.  

Under CSW kommer Act Svenska kyrkan även fokusera på att förespråka jämställdhet, SRHR och HBTQI+-personers rättigheter från ett trosbaserat perspektiv och vikten av familjerättsreform som förutsättning för kvinnors och flickors egenmakt.

Tillsammans med ACT-alliansen, Lutherska världsförbundet och Kyrkornas världsråd planerar Act Svenska kyrkan att genomföra flera event. 

Sidoevent som Act Svenska kyrkan anordnar under toppmötet:

  • ”Backlashes, Technology and Gender Justice”, den 7 mars.

    Eventet anordnas tillsammans med ACT-alliansen och GIN-SSOGIE. Mexiko och Sverige är medarrangörer.

    I detta event diskuteras sambandet mellan å ena sidan kön, religion och mänskliga rättigheter å andra sidan vetenskap, innovation och digital teknologi. 
  • ”A Phone of My Own. Sexual and Economic Empowerment in Times of Crisis”, den 9 mars.

    Eventet anordnas tillsammans med ACT-alliansen, Bread for the World, Christian Aid, DanChurchAid, Finn Church Aid, Lutheran World Federation, World Renew, Norwegian Church Aid, World Council of Churches, and World YWCA. Medarrangörer är Finland, Liberia och UNFPA.

    Detta event fokuserar på hur mobiltelefoner kan bidra till att förstärka kvinnors egenmakt och motverka negativa könsnormer samtidigt som det sexuella och könsrelaterade våldet ökar i den digitala sfären.