Folksamling där en man räcker upp handen.
Foto: Simon Chambers/ACT-alliansen

Act Svenska kyrkan på plats under klimatförhandlingarna

Nyhet Publicerad

Kyrkor och organisationer runt om i världen kraftsamlar inför FN:s klimatmöte i Sharm El Sheikh, COP27, som inleds 6 november. Med på mötet finns bland annat biskop Andreas Holmberg, Stockholms stift. En av de viktigaste frågorna är frågan om klimaträttvisa – hur klimatanpassningen i fattigare länder ska finansieras.

Svenska kyrkan har observatörsstatus under COP27. Det innebär att Svenska kyrkan har delegater på plats för att följa förhandlingarna. Delegaterna representerar både Svenska kyrkan och biståndsverksamheten Act Svenska kyrkan.

– Miljö, klimat och biologisk mångfald har med vår kristna tro att göra, därför kommer jag och representanter från Svenska kyrkan och Act Svenska kyrkan vara på plats på COP27, säger biskop Andreas Holmberg.  

Act Svenska kyrkan vill att fyra åtagande ska uppfyllas under COP27

  • Förhöjda ambitioner för att nå 1,5 grader målet.
  • Att världens rika utsläppländer ska leva upp till åtagande om klimatfinansiering på 100 miljarder dollar per år till de länder som drabbas värst av klimatförändringar.
  • Ökad och jämställt inflytande för unga, kvinnor och de länder som drabbas, i de beslut som fattas.
  • Ett nytt åtagande för kompensation för förlust och skador för de människor som redan nu lever i klimatnödläge.

Klimaträttvisa 

För Act Svenska kyrkan är de globala rättviseperspektiven fundamentala för klimatdebatten. Utgångspunkten är att de människor som bidrar minst till klimatförändringarna är de som drabbas mest. Därför är klimatfrågan en rättvisefråga.

– Klimaträttvisa innebär att vi som bidrar till höga fossila utsläppmåste ompröva vår livsstil för att säkravälfärd, hållbarhet och rättvisa för alla människor. Genom att ta ansvar för en hållbar framtid inom planetens gränser och genom att bidra till en global, rättvis och jämlik fördelning av resurser kan vi uppnå klimaträttvisa, säger Margareta Koltai, policyrådgivare klimaträttvisa för Act Svenska kyrkan.

– Tillsammans med våra samarbetspartner från hela världen som finns på plats i Sharm El-Sheikh vill vi utmana och stödja världens beslutsfattare att göra allt de kan för att hålla 1,5 graders målet levande, allt annat får katastrofala effekter för planetens ekosystem och människors livsvillkor, säger Eva Ekelund, policychef för Act Svenska kyrkan.