Svenska Fotbollförbundet stöder viktig kamp

I samband med Lucia gör Svenska Fotbollförbundet gemensam sak med Act Svenska kyrkan genom att lyfta fram alla flickors rätt till ett värdigt liv och sina egna val.

Act Svenska kyrkan uppmärksammar i samband med sin julinsamling 2020 att Lucias öde alls inte tillhör det förgångna. Varje dag hotas, misshandlas, könsstympas och gifts flickor bort. Lucia bröt mot förväntningarna och hävdade rätten till sin tro, sin kropp och sina egna val. Rubriken för julinsamlingen är just ”Bryt en tradition”, med syfte på skadliga traditioner, en julinsamling som Svenska Fotbollförbundet visar sitt stöd för i en viktig film om varje flickas rätt till ett värdigt liv.

- Ingen ska behandlas annorlunda på grund av kön eller bakgrund och barn ska alltid få vara barn. Därför känns det bra att vi på Svenska Fotbollförbundet är med och stöttar Act Svenska kyrkans viktiga arbete runt om i världen. Speciellt julinsamlingen kring alla flickors rätt till ett värdigt liv, säger herrlandslagets förbundskapten, Janne Andersson.

Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan, framhåller att det är hög tid att bryta skadliga traditioner:

-Lucia kämpade för sina rättigheter redan för 1700 år sedan. Den kampen fortsätter än idag över hela vår värld, säger Erik Lysén.