Foto: Musikhjälpen/SVT

Act Svenska kyrkan med i Musikhjälpen

Maria Bard, Act Svenska kyrkans representant i Sydafrika, medverkar i Musikhjälpen som expert för årets tema – Sex är inte ett vapen. Maria har lång erfarenhet av att ha arbetat med dessa frågor i DR Kongo.

Maria Bard kommer i Musikhjälpen bland annat att berätta om sitt tidigare arbete med konfliktrelaterat sexuellt våld i DR Kongo. Ett land där det sexuella våldet är utbrett.

– Jag vill försöka belysa vikten av att förstå grundorsakerna till sexuellt våld i konflikt, för att därmed också se vad lösningarna är. Likaså vill jag lyfta betydelsen av att inte enbart se drabbade som offer utan även aktörer, säger Maria Bard inför sändning.

I de första inslagen talar hon bland annat om hur otroligt viktigt årets tema i Musikhjälpen är. Om att det i grund och botten handlar om ett effektivt våld med syfte att förstöra människor.

- Det är inte en fråga om sex utan en fråga om makt. Sexuellt våld används strategiskt som ett vapen för att exempelvis skrämma bort människor. Var 20:e kvinna i en flyktingkontext har utsatts för sexuellt våld, berättar hon och beskriver problemen som finns med stiga, extrem utsatthet i flyktingsituationer och rättssystem som inte fungerar.

Musikhjälpen sänds från Västerås 9-15 december. Läs mer om Musikhjälpen