Act Svenska kyrkan i Sveriges delegation till FN-möte om kvinnors rättigheter

15-26 mars anordnas det internationella FN-toppmötet för kvinnors rättigheter, Commission on the Status of Women (CSW). Joanna Lilja, policysamordnare för Act Svenska kyrkan, finns med i den svenska delegationen som leds av jämställdhetsminister Märta Stenevi.

Joanna Lilja, Act Svenska kyrkan, vid Kvinnokommissionens möte 2019

CSW är den största FN-samlingen efter generalförsamlingen och det enskilt största internationella toppmötet som fokuserar på kvinnors rättigheter. Årets tema för mötet är kvinnors deltagande, makt och inflytande, samt könsrelaterat våld. För Act Svenska kyrkan är det viktigt som religiös aktör att stå upp för jämställdhet och visa att det inte finns någon motsättning mellan religion och jämställdhet. Act Svenska kyrkan kommer också driva vikten av familjerättsreform för kvinnors och flickors egenmakt och deltagande.

– Jag är glad och stolt över att vara del av den svenska delegationen till Kvinnokommissionen. Sverige spelar en otroligt viktig roll på den internationella arenan när det gäller jämställdhet, framförallt i dessa tider av global backlash mot jämställdhet och kvinnors och hbtqi-personers rättigheter, säger Joanna Lilja.

 Act Svenska kyrkan och dess partner arbetar med årets tema på flera sätt. Detta gäller inte minst förebyggande och bekämpande av könsrelaterat våld, exempelvis görs ett stort arbete av religiösa aktörer för att förändra sociala och kulturella normer.

– Arbetet med att bemöta könsrelaterat våld har varit särskilt viktigt under pandemin där vi ser att både kvinnors utsatthet och könsrelaterat våld har ökat. Flera av våra partner arbetar sedan länge med den här frågan. Att få vara del av denna delegation med så många kunniga personer är en stor ära, säger Joanna Lilja.

Act Svenska kyrkan anordnar två högnivåseminarier under CSW

19 mars Reclaiming Gender Justice: Countering National, Regional and Global Backlashes. Eventet anordnas tillsammans med ACT-alliansen och Side by Side – Faith Movement for Gender Justice. Medarrangörer är Sverige, Argentina och United Nations Population Fund (UNFPA).

23 mars Equality in Family Law: Committing to Reform. Eventet anordnas av Global Campaign for Equality in Family Law, som Act Svenska kyrkan är del av. Sverige, Maldiverna och UN Women är medarrangörer till eventet.

Årets kvinnokommission genomförs digitalt på grund av pandemin . Följ mötet via CSW:s hemsida