Foto: Deborah Rossouw/ikon

24,5 miljoner kronor insamlade under Fasteaktionen

Resultatet blev 24,5 miljoner kronor, ett bra resultat med tanke på de utmaningar som coronapandemin fört med sig under kampanjperioden.

Gåvorna som kommer in under kampanjen står för en stor del av bidragen till det livsviktiga arbete som Act Svenska kyrkan bedriver tillsammans med systerkyrkor och partner runt om i världen. 

Glädjande har varit att se den kreativitet som både församlingar och privatpersoner kommit med för att kunna samla in pengar trots rådande pandemi. Aktiviteter som har gjorts digitala eller skett utomhus med distans. Soppluncher har omvandlats till take-away luncher, digitala konserter och gudstjänster med swishuppmaning, digitala kakbufféer och fastefikan samt auktioner och försäljningar online är bara några goda exempel.

–  Jag vill tacka för ert engagemang och insamlingsvilja som ni trots speciella omständigheter har visat och som syns i resultatet. Jag är övertygad om att vi tillsammans kan vi hitta sätt att fortsätta vårt arbete för människor som lever i utsatthet, säger Erik Lysén som är chef för Act Svenska kyrkan.

Resultatet är sex miljoner lägre än 2019 men med tanke på coronapandemin är resultatet bättre än vi hoppats på. Gåvor från privatpersoner är två miljoner högre än föregående år vilket är glädjande. Den stora minskningen har skett i insamlingsaktiviteter, rikskollekter och församlingskollekter vilket är en direkt följd av att människor inte har kunnat mötas i gudstjänster och andra aktiviteter.