Foto: Jesper Wahlström

24,4 miljoner samlades in i Fasteaktionen 2021

Insamlingen pågick 14 februari till 28 mars och den digitala andelen av givandet ökade kraftigt.

Tillsammans med stift och församlingar samlade Act Svenska kyrkan in 24,4 miljoner till arbete för människor som lever i utsatthet till följd av coronapandemin.

Resultatet är strax under förra året då Act Svenska kyrkan samlade in 24,5 miljoner kronor när coronapandemin stängde ner samhället mitt i kampanjen.

– Vi tycker att resultatet är bra med tanke på situationen. I år påverkades hela fasteinsamlingen av pandemin, förra året påverkades bara halva, säger insamlingschef Eva Peréz Järnil.

Trots restriktioner och begränsningar har en stark insamlingsvilja och många gåvor bidragit till det goda resultatet. Kollekter har inte i samma utstreckning som vanligt kunnat samlas in men det direkta givandet från privatpersoner har samtidigt ökat

Tillsammans gör vi skillnad för våra medmänniskor som tvingas till ett liv i extrem fattigdom och hunger till följd av coronapandemin. Tack för din gåva!