Mänskliga rättighetsdagarna

Mänskliga rättighetsdagarna är Nordens största mötesplats för samtal, debatter och kompetensutveckling när det gäller mänskliga rättigheter. 2019 anordnas dagarna i Linköping 14-16 november.

Syftet med arrangemanget är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen. 

Som medarrangör till MR-dagarna brukar Act Svenska kyrkan hålla seminarier, samt vara med i ytterligare programpunkter. Vi har även en monter på utställartorget.

Se mer information och program på MR-dagarnas hemsida.