Mänskliga rättighetsdagarna

Mänskliga rättighetsdagarna är Nordens största mötesplats för samtal, debatter och kompetensutveckling när det gäller mänskliga rättigheter.

Syftet med arrangemanget är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen. 

Som medarrangör till MR-dagarna brukar Act Svenska kyrkan hålla seminarier, samt vara med i ytterligare programpunkter.

Till MR-dagarna webbplats