Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Meny

Mänskliga rättighetsdagarna

Mänskliga rättighetsdagarna är Nordens största mötesplats för samtal, debatter och kompetensutveckling när det gäller mänskliga rättigheter. 2019 anordnas dagarna i Linköping 14-16 november.

Syftet med arrangemanget är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen. 

Som medarrangör till MR-dagarna brukar Act Svenska kyrkan hålla seminarier, samt vara med i ytterligare programpunkter. Vi har även en monter på utställartorget.

Se mer information och program på MR-dagarnas hemsida.