Mänskliga rättighetsdagarna

Mänskliga rättighetsdagarna är Nordens största mötesplats för samtal, debatter och kompetensutveckling när det gäller mänskliga rättigheter. MR-dagarna hålls 19-21 april och är i år digitala.

Syftet med arrangemanget är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen. 

Som medarrangör till MR-dagarna brukar Act Svenska kyrkan hålla seminarier, samt vara med i ytterligare programpunkter.

Act Svenska kyrkan på MR-dagarna 2021