Foto: Magnus Aronson /Ikon
MR-dagarna

Mänskliga rättighetsdagarna

Den 23-25 november 2023 är det dags för Mänskliga Rättighetsdagarna att ta plats i Helsingborg. Temat är ”Rätten till utbildning och arbete”.

Mänskliga Rättighetsdagarna är Nordens största forum för mänskliga rättigheter och syftar till att bredda och fördjupa det offentliga samtalet och sprida kunskap om mänskliga rättigheter. Syftet med arrangemanget är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen. 

Svenska kyrkan är en av huvudarrangörerna bakom MR-dagarna och deltar med seminarier från internationell, nationell och stiftsnivå.

Act Svenska kyrkans seminarieprogram kommer under hösten

Boka din biljett till MR-dagarna

Biljett till MR-dagarna