Foto: Josefin Casteryd

När fotbollen blir livsviktig

Fotbollen ger glädje, gemenskap och hopp i en vardag av oro och utsatthet. För barn och unga på flykt är fotboll så mycket mer än fotboll. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Över 68 miljoner människor är på flykt undan krig, våld och förföljelse. En del av dem har kommit till Sverige men många är på flykt i sitt eget land eller i ett land nära deras eget. För barn och ungdomar på flykt betyder fotbollen glädje, gemenskap och hopp i en vardag av oro och utsatthet.

Tillsammans för en rättvis värld

Organiserad fritid förenar flyktingar från olika länder, religioner och kulturer. Under aktiviteterna lär sig ungdomarna om regler, normer och respekt. Genom att samarbeta i ett fotbollslag lär de känna varandra, vilket motverkar konflikter och skapar en tryggare tillvaro utan våld. En aktiv fritid för flickor leder till ett mer jämställt samhälle, där alla människor kan delta i aktiviteter och beslut.

Act Svenska kyrkan stödjer fritidsaktiviteter för tjejer och killar i flyktingläger världen om.

Livsviktig fotboll

En aktiv fritid leder till ett mer jämställt samhälle, där alla människor kan delta i aktiviteter och beslut. Var med i kampen för allas rätt till ett värdigt liv.

Ge en gåva

Tillsammans för en rättvis värld

Svenska Fotbollförbundet och Svenska kyrkan har inlett ett samarbete kring integration och värdegrundsfrågor. Tryggheten för våra barn och ungdomar i samhället skapar vi tillsammans och vi vet att fotboll gör stor skillnad för barn och unga i Sverige och i världen.

 

Act Svenska kyrkan är officiell samarbetspartner till Svenska Fotbollförbundet

Loggan för Svenska fotbollsförbundet
Act Svenska kyrkan är officiell samarbetspartner till Svenska fotbollförbundet