Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Meny

Kyrkokansliet och internationella avdelningen

Act Svenska kyrkans samordnas och administreras av Svenska kyrkans nationella nivå vars kontor – kyrkokansliet – ligger i Uppsala. Här finns internationella avdelningen och dess ledningsgrupp.

Act Svenska kyrkan är integrerat i kyrkokansliet och har samma beslutsstruktur som Svenska kyrkan som helhet. Det innebär att det är kyrkomötet och kyrkostyrelsen som fattar avgörande beslut för verksamheten. Kyrkostyrelsens internationella råd bereder ärenden för beslut av kyrkostyrelsen. 

Internationella avdelningen vid kyrkokansliet

På kyrkokansliets internationella avdelning arbetar cirka 100 medarbetare på uppdrag av kyrkomötet och kyrkostyrelsen.

Medarbetarna arbetar bland annat med handläggning av utvecklingsbistånd, humanitärt bistånd, kyrkosamverkan, policydialog  och påverkansarbete, engagemang, folkbildning, mobilisering och insamling.

Dessutom relaterar omkring 15 medarbetare som arbetar med bland annat ekonomi och personalfrågor på andra avdelningar, till det internationella arbetet.

Ledningsgruppen för Svenska kyrkans internationella arbete

Erik Lysén, internationell chef

Master i internationell ekonomi med inriktning mot utvecklingsekonomi. Tidigare chef för Svenska kyrkans policyenhet och har arbetat på kyrkokansliet i Uppsala sedan 2001.

Eva Ekelund, biträdande avdelningschef och enhetschef, enheten för utvecklingspolitik och globala, ekumeniska allianser

Master i internationell ekonomi med inriktning mot ekonomisk geografi. Tidigare chef för Lutherska världsförbundets regionkontor i Centralamerika. Anställd på kyrkokansliet i Uppsala sedan 2000 och har under den tiden arbetat med humanitärt utvecklingssamarbete och policyfrågor.

Coleen Heemskerk, utvecklingschef, sektionen för verksamhetsutveckling och institutionellt givande

Master i humanitärt bistånd med specialisering inom freds- och konfliktstudier (Network On Humanitatian Assistance - NOHA). Tidigare revisionsansvarig vid HAP International. Anställd på Kyrkokansliet i Uppsala sedan 2011 och har arbetat med långsiktig och humanitär utveckling samt med kvalitet och ansvarsutkrävande. 

Maria Lundberg, sektionschef,  regionsektionen

Mångårig erfarenhet av internationellt arbete sedan 1970-talet. Tidigare chef för Svenska kyrkans humanitära arbete. Barnmorska/diakon.

Ulrika Nordström, tf sektionschef för kommunikation, insamling och engagemang

Fil.kand. i retorik och medie- och kommunikationsvetenskap med mångårig erfarenhet av coachande kommunikationsarbete inom näringslivet. Tidigare enhetschef på kyrkokansliets kommunikationsavdelning. Anställd på kyrkokansliet sedan 2014.

Ulrika Nordenman, enhetschef internationell ekonomi

Examen från Uppsala universitet med inriktning på externredovisning och handelsrätt. Har arbetat på kyrkokansliet sedan 1998. Har under flera år varit ordförande för kyrkokansliets största fackklubb. Tidigare revisorsassistent och VVS-ingenjör.

Marie Nyborg, HR-specialist

Personalvetare. Mångårig erfarenhet som HR-partner i stora organisationer, både privat och offentlig verksamhet.

Beslut av internationella chefen

Internationella chefen fattar beslut i operativa frågor i samråd med verksamhetsledningen som består av enhets- och sektionschefer. Internationella chefen förbereder strategiska ärenden och frågor för beslut i internationella rådet och kyrkostyrelsen.