Kyrkokansliets byggnad, Kyrkans hus, i Uppsala.
Foto: Jim Elfström/Ikon

Kyrkokansliet och internationella avdelningen

Act Svenska kyrkans samordnas och administreras av Svenska kyrkans nationella nivå vars kontor – kyrkokansliet – ligger i Uppsala. Här finns internationella avdelningen och dess ledningsgrupp.

Act Svenska kyrkan är integrerat i kyrkokansliet och har samma beslutsstruktur som Svenska kyrkan som helhet. Det innebär att det är kyrkomötet och kyrkostyrelsen som fattar avgörande beslut för verksamheten. Kyrkostyrelsens internationella råd bereder ärenden för beslut av kyrkostyrelsen. 

Internationella avdelningen vid kyrkokansliet

På kyrkokansliets internationella avdelning arbetar cirka 100 medarbetare på uppdrag av kyrkomötet och kyrkostyrelsen.

Medarbetarna arbetar bland annat med handläggning av utvecklingsbistånd, humanitärt bistånd, kyrkosamverkan, policydialog  och påverkansarbete, engagemang, folkbildning, mobilisering och insamling.

Dessutom relaterar omkring 15 medarbetare som arbetar med bland annat ekonomi och personalfrågor på andra avdelningar, till det internationella arbetet.

Ledningsgruppen för internationella avdelningen

  • Erik Lysén, internationell chef
  • Carolina Grelsson, biträdande avdelningschef
  • Lennart Hernander, sektionschef, regionssektionen
  • Eva Ekelund, policychef, enheten för utvecklingspolitik och globala ekumeniska allianser
  • Coleen Heemskerk, utvecklingschef, sektionen för verksamhetsutveckling och institutionellt givande
  • Marika Hjelm Siegwald, sektionschef, sektionen för insamling engagemang och marknadskommunikation
  • Ulrika Nordenman, enhetschef, internationell ekonomi

Beslut av internationella chefen

Internationella chefen fattar beslut i operativa frågor i samråd med verksamhetsledningen som består av enhets- och sektionschefer. Internationella chefen förbereder strategiska ärenden och frågor för beslut i internationella rådet och kyrkostyrelsen.