Pilgrimsvandring på Katarinaleden. Riseberga - Vadstena 18-24 maj 2020.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Walk and talk

Att vandra, att vara en pilgrim, innebär tid för reflektion. Tid att vara i naturen och tid tillsammans. I år pilgrimsvandrar vi för klimatet, mot FN:s klimatmöte COP26 i Glasgow. Därför uppmuntrar vi till reflektion kring klimat och miljö under pilgrimsvandringarna för klimatet.

Genom att lyssna på röster från olika delar av världen får vi höra om hur klimatförändringar drabbar olika beroende på var du bor, om vad klimatförändringarna betyder för oss människor och naturen, samt hur vi tillsammans kan agera för klimaträttvisa.

Walk and Talk – är ett sätt att vandra och samtala om klimatet tillsammans.  

Som hjälp och inspiration finns ett antal reflektionsvideor från personer runt om i världen som på olika sätt engagerar sig för klimaträttvisa. Dessa kan ni gemensamt lyssna på innan eller under dagens vandring för att sedan samtala, Walk and Talk. Lyssna på en reflektion under en vandringspaus, eller under tiden ni går. Samtalet kan sedan fortsätta under vandringen och öppna för nya tankar kring klimat och vad det innebär att vara en pilgrim. Till varje reflektion finns ett antal frågor att utgå ifrån som kan vägleda ert samtal. Använd dessa frågor i er diskussion eller tala fritt utifrån videon ni har sett. Självklart fungerar de lika bra för individuell reflektion eller för reflektioner i grupper som inte vandrar.  

Patricia, Filippinerna

Mitt i naturens och stadens brus berättar Patricia Mungcal från Filippinerna om hur hennes land drabbas av klimatförändringarna. Hennes budskap är rakt och tydligt; de som har bidragit minst till klimatförändringarna är de som drabbas först. Patricia märker redan av klimatförändringarna och uttrycker ett rop på klimaträttvisa, ett rop på gemensamt agerande och ansvarsutkrävande. 

Videon är 9:30 minuter

Reflektera över

 • Hur känner du när du lyssnar på Patricias ord? Vilka känslor väcks hos dig? 
 • Patricia uttrycker att hennes lands miljö och natur är plundrad. På vilket sätt plundrar vi som samhälle naturen omkring oss? Om du ser dig omkring under din vandring, kan du se tecken på detta? 
 • I början av sin reflektion läser Patricia ett bibelord, från Jesaja kapitel 24 vers 4-5. I texten upplever Patricia en frustration och depression som hon känner igen i sitt land när hon ser hur naturkatastrofer drabbar om och om igen. För henne blir det en motivation till att agera. Vilka känslor eller händelser har lett till ditt klimatengagemang?  
 • Patricia utmanar oss med de följande orden: ”Fattiga och exploaterade länder blöder för de rika och industrialiserade ländernas överflöd. I denna orättvisa ser vi behovet av klimaträttvisa.” Vad säger detta till oss idag?   
 • Patricia uppmanar oss att agera – på vilket sätt kan vi agera för klimaträttvisa? 

Bönder, Zimbabwe

I denna video får vi möta verkligheten för bönder i Zimbabwe för vilka klimatförändringarna inte är en fråga om framtiden utan nuet. Zimbabwe är ett land som har drabbats hårt av torka de senaste 7 åren. Därför ställer nu bönder om till den nya verkligheten och använder sig av metoder som är anpassade till de nya förutsättningarna. Mycket görs redan, men i denna video får vi höra att det är mycket kvar och att ett agerande behövs, desperat. 

Videon är 4:35 minuter och textad på engelska.  

Reflektera över

 • I Zimbabwe märks tydligt hur klimatet förändras. Märker du det i din närmiljö?  
 • Att anpassa sig till nya klimatförutsättningar kan betyda att familjer behöver flytta eller byta arbete. Samhällen förändras och omformas för att anpassas till nya förutsättningar. Att bryta upp från den plats som är hemma och det arbete en gjort i generationer är inte lätt. Hur tror du att vi som samhälle behöver ställa om för att bli mer klimatvänliga? Kommer vi att leva och bo annorlunda i framtiden? 
 • Videon visar på ett akut läge, men samtidigt finns hopp. Med nya grödor och metoder kan bönderna få större skördar och säkra familjens försörjning. Hur hittar du hopp och ork att anpassa dig och agera när vi möter situationer som kan kännas hopplösa? 
 • Matproduktion är centralt i hur personerna i videon både drabbas och skapar motståndskraft mot klimatförändringar. Även om inte alla vi är lantbrukare är mat en central del i våra liv. Hur tänker du kring klimat och livsmedel? Vilken är din relation till matproduktion, och är det kopplat till ditt klimatengagemang? 

Collins, Afrika

Collins Shava har länge varit engagerad i klimatfrågan. Nu jobbar han för All Africa Conference of Churches med frågor som rör unga, däribland klimat som en påverkansfråga internationellt. För honom är det viktigt att kyrkor och religiösa organisationer ser sin roll i klimatdebatten och lyfter in etiska och moraliska perspektiv. För oss berättar han om hur hans engagemang började och utmanar oss att ta klimatförändringarna personligt.  

Videon är 16:51 minuter

Reflektera över

 • Collins pratar om vikten av att klimatfrågan blir personlig och frågar oss alla; vad står på spel för dig? På vilket sätt är klimatfrågan personlig för dig? 
 • Collins pratar mycket om vad som motiverar till engagemang i klimatfrågan, där tro och skapelseansvar kan vara en anledning. Hur motiverar du dig att leva klimatvänligt och att agera för klimaträttvisa? 
 • I reflektionen nämner Collins hur klimatanpassning inte bara handlar om tekniska eller andra fysiska åtgärder i samhället utan att det även handlar om etiska frågor och politiska beslut. Vad betyder det för dig? Vad betyder klimatfrågan för vårt samhälle enligt dig? 
 • Vi får med oss ett antal frågor från Collins, samtala gärna vidare kring dem och hur det påverkar ditt klimatengagemang:  
  Varför behöver du prata om klimatet? 
  Vad står på spel för dig? 
  Vad gör att du blir arg? 
  Vad är du trött på?
  Vad säger din tro dig?
  Vad säger dina vänner?

Hazel, Costa Rica

Foto: privat bild

Hazel bor i en by i Costa Rica som är omgiven av storskaligt jordbruk. Naturen förändrades mycket när jordbruk för självförsörjning byttes ut mot stora fruktplantager. Men nu sker även andra förändringar, klimat och miljö är inte längre vad det har varit.  För oss berättar Hazel om detta, men även om kyrkans roll och vikten av att skapa bra vanor hos barn och unga. 

Ljudklippet börjar med Hazels berättar i 30 sekunder, sedan följer en översättning av hennes reflektion på svenska. Ljudinspelningen är 5:30 minuter. 

Reflektera över

 • Hazel pratar om hur hon har ärvt sin vördnad och glädje för naturen av sina föräldrar. Relationen till naturen vävs ihop med relationen till andra människor. Finns det någon person som har varit viktig för din relation till naturen? 
 • Relationen till naturen och förståelsen av kliamtförändringar kan även vara knutna till specifika platser. Finns det någon plats som är extra viktig för dig, eller som har bidragit till ditt klimatengagemang?
 • Kyrkan har för Hazel olika uppdrag när det kommer till klimatet, och finns i olika sammanhang. Hur tänker du kring kyrkans roll i klimatarbetet?
 • Hazel pratar om COP26 och påverkansarbete, men fokuserar på det relationella. På hur vi påverkar de personer som finns i vår närhet; i hemmet, församlingen, arbetet och skolan. Att vara sprida förändring i sin närhet kan vara både en utmaning och en enkel sak. Hur ser det ut för dig? Kan du prata om klimat och klimaträttvisa med de personer du har i din närhet? I vilka sammanhang kan det kännas som en utmaning och hur kan du möta det?
 • Där Hazel bor märks klimatförändringarna tydligt redan nu. De påverkar liv och försörjning, flora och fauna. Olika generationer får därmed olika relationer till förändringarna beroende på deras tidsperspektiv; för barn är det vardag medans det för de äldre är tydliga tecken på att klimatet förändras. Generationsskillnader märks både i hur människor påverkas av klimatförändringarna och hur människor engagerar sig. Vad tänker du kring de utmaningar olika generationer möter, och roller olika generationer tar, när det kommer till klimatförändringar?

Sofia, sverige 

För renar och renskötare är klimatförändringarna redan vardag. Skiftningar i årstider märks även i vårt land. Klimatförändringarna gör sig synliga, vilket lätt kan leda till en oro och ångest inför framtiden. Sofia Strinnholm jobbar som präst i Östersund och har ett stort engagemang för klimatet. I hennes reflektion möter vi klimatförändringar som sker redan idag, den klimatångest det kan leda till, och inbjuds till en diskussion kring vems ansvar det är att rädda vår planet.

Videon är 5:58 minuter.

Reflektera över

 • Sofia berättar om hur det varmare klimatet påverkar renarnas vinterbete och vajornas kalvningar. Klimatförändringarna sker nu och förutsättningarna för renskötsel är ett tydligt exempel på det. Även inom vårt land påverkas vi olika av klimatförändringarna. Har du reflekterat över klimaträttvisa inom Sverige?
 • Klimatförändringarna väcker existentiella frågor och funderingar. Precis som Sofia känner många klimatångest. Har du känt klimatångest? Hur gör du för att hantera känslor av oro och ångest som kopplas till klimatförändringarna?
 • För Sofia blir det viktigt att inse att hela världen inte hänger på hennes axlar, utan att vi tillsammans kan göra skillnad. Ansvarsutkrävandet måste riktas mot de som har makt att förändra. Sofia skickar med en fråga kring detta: Hur har din egen brottning sett ut mellan det egna klimatansvaret och samhällets, det gemensamma klimatansvaret?

För dig som vill vara med i klimatkampanjen

Klimatkampanjen pågår fram till den 14:e november. För dig som är ombud, anställd eller engagerad finns mer information om kampanjen på Act Svenska kyrkans intranät. Tack för ditt engagemang!