Människor är samlade en som räcker upp din en arm i luften är i fokus.
Foto: Simon Chambers ACT Alliance
#act4climate

Agera för Klimaträttvisa

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Hela ekosystem riskerar att kollapsa och redan idag leder dess följder till konflikter och att människor tvingas på flykt från sina hem. De människor som bidrar minst till klimatförändringarna är de som drabbas mest. Därför vill Act Svenska kyrkan tala om klimatfrågan, som en rättvisefråga. 

Klimatförändringar har bidragit till att hungern ökar på flera håll i världen, att människors försörjning hotas, samt att människor från landsbygden tvingas söka sig till städer eller andra länder för att trygga sin försörjning. Stora delar av mänskligheten har redan tvingats påbörja en intensiv klimatanpassning då klimatförändringarna breder ut sig och lämnar delar av jorden obeboelig.

Act Svenska kyrkan vill lyfta in det globala rättviseperspektivet i klimatdebatten. Tillsammans med människor över hela världen vill vi utmana och stödja världens beslutsfattare för att begränsa den globala uppvärmningen till målet på 1.5 grad, för att förhindra katastrofala effekter för planetens ekosystem och människors livsvillkor.

Den 1-12 november ägde FN:s klimattoppmöte rum i Glasgow. Act Svenska kyrkan var på plats för att mobilisera för att visa solidaritet med de mest utsatta av klimatkrisen och för att sätta press på beslutsfattarna för ett ambitiöst globalt klimatarbete.  

Skriv på namninsamlingen för global klimaträttvisa

Vi lever alla under samma himmel och på samma jord men verkligheten ser olika ut. Vi måste ompröva vårt sätt att tänka kring livsstil, välfärd, hållbarhet och rättvisa.

Genom att ta ansvar för en hållbar framtid inom planetens gränser, utifrån en global, rättvis och jämlik fördelning av resurser kan vi uppnå klimaträttvisa. Klimatkrisen måste lösas både lokalt och globalt. Vi lever på samma jord och rättvisa kommer att gagna hela mänskligheten.

Lyssna på röster från världen

Blir inspirerad och se hur du kan vara med och göra skillnad