Människor är samlade en som räcker upp din en arm i luften är i fokus.
Foto: Simon Chambers ACT Alliance
#act4climate

Agera för Klimaträttvisa

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Hela ekosystem riskerar att kollapsa och redan idag leder dess följder till konflikter och att människor tvingas på flykt från sina hem. De människor som bidrar minst till klimatförändringarna är de som drabbas mest. Därför vill Act Svenska kyrkan tala om klimatfrågan, som en rättvisefråga. 

Klimatförändringar har bidragit till att hungern ökar på flera håll i världen, att människors försörjning hotas, samt att människor från landsbygden tvingas söka sig till städer eller andra länder för att trygga sin försörjning. Stora delar av mänskligheten har redan tvingats påbörja en intensiv klimatanpassning då klimatförändringarna breder ut sig och lämnar delar av jorden obeboelig.

Act Svenska kyrkan vill lyfta in det globala rättviseperspektivet i klimatdebatten. Tillsammans med människor över hela världen vill vi utmana och stödja världens beslutsfattare för att begränsa den globala uppvärmningen till målet på 1.5 grad, för att förhindra katastrofala effekter för planetens ekosystem och människors livsvillkor.

Svenska kyrkan har observatörsstatus under COP27. Det innebär att Svenska kyrkan har delegater på plats för att följa förhandlingarna. Delegaterna representerar både Svenska kyrkan och Act Svenska kyrkan.

logotypen Act now for climate justice.

– Miljö, klimat och biologisk mångfald har med vår kristna tro att göra, därför kommer jag och representanter från Svenska kyrkan och Act Svenska kyrkan vara på plats på COP27, säger biskop Andreas Holmberg.  

Act Svenska kyrkan vill att fyra åtagande ska uppfyllas under COP27.

  • Förhöjda ambitioner för att nå 1,5 grader målet
  • Att världens rika utsläppländer ska leva upp till åtagande om klimatfinansiering på 100 miljarder dollar per år till de länder som drabbas värst av klimatförändringar
  • Ökad och jämställt inflytande för unga, kvinnor och de länder som drabbas, i de beslut som fattas.
  • Ett nytt åtagande för kompensation för förlust och skador för de människor som redan nu lever i klimatnödläge.

NAMNINSAMLING FÖR KLIMATRÄTTVISA

Kyrkor och organisationer runt om i världen lämnade på klimattoppmötet COP26 i Glasgow i november 2021 in över 150.000 namn i en namninsamling för klimaträttvisa. Från Sverige var det över 13.000 som höjde rösten för ambitiösa klimatåtaganden som tar klimatnödläget på allvar.

Act Svenska kyrkan var på plats för att mobilisera för att visa solidaritet med de mest utsatta av klimatkrisen och för att sätta press på beslutsfattarna för ett ambitiöst globalt klimatarbete.  

Kampen för en hållbar framtid

Vi lever alla under samma himmel och på samma jord men verkligheten ser olika ut. Vi måste ompröva vårt sätt att tänka kring livsstil, välfärd, hållbarhet och rättvisa.

Genom att ta ansvar för en hållbar framtid inom planetens gränser, utifrån en global, rättvis och jämlik fördelning av resurser kan vi uppnå klimaträttvisa. Klimatkrisen måste lösas både lokalt och globalt. Vi lever på samma jord och rättvisa kommer att gagna hela mänskligheten.

Röster från världen

En grupp människor går på en väg.

Walk and talk

Vandra, reflektera och samtala om klimatet i en ”walk and talk”. Lyssna på reflektioner från personer runt om i världen som engagerar sig för klimaträttvisa.

Fågel i hand breder ut sina vingar

Webbinarium om klimaträttvisa

Bli inspirerad och öka din kunskap genom att lyssna på samtal om klimaträttvisa! I dessa webbinarier möter du experter, partner världen över och engagerade som alla lyfter sina tankar om klimaträttvisa och hur vi tillsammans kan göra skillnad

Kvinna skördar ris

Försörjning och klimaträttvisa

Act Svenska kyrkan värnar skapelsen och försvarar alla människors rätt till ett värdigt liv. Grundläggande trygghet, jämställdhet och klimaträttvisa är en förutsättning för en hållbar värld. När människor kan arbeta och klara sig på sin inkomst skapas självförtroende och framtidstro.

Man som håller i en mango. Frukten är i fokus och mannen i oskärpa.

Köp en planta för framtiden

Klimatförändringar hotar miljoner människors tillgång till rent vatten och mat för dagen. I Act Svenska kyrkans gåvoshop kan du köpa växtkraft och framtidsplantor att ge till någon du bryr dig om. Din gåva gör skillnad!

Strandkant och vatten som går mot stenar.

Trossamfund i uttalande om vatten och klimat

Vattnet spelar en central roll i många livsåskådningar och allt fler trossamfund engagerar sig i klimatfrågan. För att öka tempot i det arbetet har Svenska kyrkan, Ageravolontärerna och fler än 10 andra samhällsaktörer enats om ett gemensamt ställningstagande.

Workshopmaterial om klimaträttvisa

Det här materialet låter dig tillsammans med andra, samtala om och få kunskap genom praktisk information om klimatförändringarna och vad klimaträttvisa innebär.

Genom olika övningar och reflektioner får du fundera på vad vi som kyrkan kan göra och tillsammans och utforska frågan: vilka är de bästa förutsättningarna för att människor ska ha möjlighet att förändra sina liv?

Materialet är också tänkt att bidra med kraft och inspiration för att tillsammans få med fler att engagera sig för Act Svenska kyrkans arbete.

Framsidan på workshopmaterialet klimaträttvisa