Människor är samlade en som räcker upp din en arm i luften är i fokus.
Foto: Simon Chambers ACT Alliance
#act4climate

Agera nu för Klimaträttvisa

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Hela ekosystem riskerar att kollapsa och redan idag leder dess följder till konflikter och att människor tvingas på flykt från sina hem. De människor som bidrar minst till klimatförändringarna är de som drabbas mest. Därför vill Act Svenska kyrkan tala om klimatfrågan, som en rättvisefråga. 

Klimatförändringar har bidragit till att hungern ökar på flera håll i världen, att människors försörjning hotas, samt att människor från landsbygden tvingas söka sig till städer eller andra länder för att trygga sin försörjning. Stora delar av mänskligheten har redan tvingats påbörja en intensiv klimatanpassning då klimatförändringarna breder ut sig och lämnar delar av jorden obeboelig.

Act Svenska kyrkan vill lyfta in det globala rättviseperspektivet i klimatdebatten. Tillsammans med människor över hela världen vill vi utmana och stödja världens beslutsfattare att begränsa den globala uppvärmningen till max 2 grader, helst 1,5 grader för att förhindra katastrofala effekter för planetens ekosystem och människors livsvillkor.

Skriv på namninsamlingen för global klimaträttvisa

Vi lever alla under samma himmel och på samma jord men verkligheten ser olika ut. Vi måste ompröva vårt sätt att tänka kring livsstil, välfärd, hållbarhet och rättvisa.

Genom att ta ansvar för en hållbar framtid inom planetens gränser, utifrån en global, rättvis och jämlik fördelning av resurser kan vi uppnå klimaträttvisa. Klimatkrisen måste lösas både lokalt och globalt. Vi lever på samma jord och rättvisa kommer att gagna hela mänskligheten.

Grafik som visar pilgrimsvandringen mellan Vadstena och Glasgow. Sträckan är markerad med ett rött sträck. Flera orter längs vägen är utmärkta.

Walk for future - Pilgrimsvandra för klimatet

Vadstena pilgrimscentrum har fått ett nationellt uppdrag från Svenska kyrkan att leda en pilgrimsvandring till klimatmötet COP26 i Glasgow, Storbritannien 2021.

Denna vandring handlar om att sätta klimatet främst på agendan igen. Samtidigt kan du vandra, där du är, i samma anda. Du kan anmäla din egen pilgrimsvandring, ensam eller i grupp för att visa att du också tar steg för klimaträttvisa och ett hållbart liv.

Läs mer om pilgrimsvandringen och anmäl din egen här

Uppstartsfilm - Klimaträttvisa  

I det här panelsamtalet belyser vi vikten av rättviseperspektivet i klimatpolitiken där vi på ett enkelt sätt förklarar vad klimaträttvisa innebär och varför det är ett otroligt viktigt ämne för framtiden. Vad innebär det att vi är en kyrka och jobbar med klimaträttvisa? Varför behöver vi prata om det och vilka resultat vill vi se av vårt arbete? Samtalet är en del av mobiliseringen inför COP26. Filmen är 35 minuter.

Medverkande: Margareta Koltai, tematisk rådgivare med inriktning klimat, Act Svenska kyrkan. Erik Lysén, Internationell Chef, Act Svenska kyrkan.

Moderator: Amanda Björksell, kampanjsamordnare, Act Svenska kyrkan. 

För dig som vill vara med i klimatkampanjen

Klimatkampanjen pågår fram till den 14:e november. För dig som är ombud, anställd eller engagerad finns mer information om kampanjen på Act Svenska kyrkans intranät. Tack för ditt engagemang!