Hus svårt drabbade av Tyfon.
Foto: OCHA/G.Arevalo

Katastrofinsatser

Krig, svält och naturkatastrofer slår sönder miljoner människors tillvaro varje dag. Genom lokala partner finns Act Svenska kyrkan på plats före, under och efter en katastrof. Just nu pågår insatser i bland annat Ukraina, Syrien, Mellanöstern och på Afrikas horn.

Aktuella katastrofer

Act Svenska kyrkan arbetar just nu med katastrofinsatser i 18 länder*. Genom lokala partner, i många fler länder, kan vi snabbt mobilisera stöd när en katastrofsituation uppstår på ny plats i världen.

Översiktsbild av ett flyktingläger i ökenlandskap.

Insatserna på Afrikas horn gör skillnad – men regn saknas än

Drygt 110 000 människor har nåtts av stödet på Afrikas horn. Gåvorna till våra katastrofinsatser gör verklig och livsviktig skillnad för många. Men det regn som skulle behövas nu ser ut att utebli.

Bild på ett hus som förstörts i bombningarna. I förgrunden står ett antal personer vid en parkerad bil och tittar på det trasiga huset.

Ett år av insatser i Ukraina

Den 24 februari 2022 chockades världen av Rysslands invasion. Act Svenska kyrkans samarbetspartner var redan på plats när kriget bröt ut. Nu fortsätter vi arbetet tillsammans för människor på flykt i och runt Ukraina.

Nyheter om Act Svenska kyrkans katastrofinsatser

Cyklonen Mocha slog hårt mot redan krisdrabbat Myanmar

Publicerad:

Cyklonen Mocha slog till med förödande kraft mot redan krisdrabbade delar av befolkningen i Myanmar. Genom ACT-alliansen är Act Svenska kyrkan på plats med insatser. Nu för vi en kamp mot tiden att få fram rent vatten, mediciner och skydd för alla som drabbats.

Sudans befolkning behöver vårt stöd nu

Publicerad:

Striderna i Sudan växer och situationen närmar sig alltmer en fullskalig katastrof. Omkring 750 000 människor har sedan mitten av april tvingats fly våldet och hungern. Act Svenska kyrkan finns på plats genom ACT-alliansen och tar emot tusentals vuxna och barn som flyr in i Etiopien, Sydsudan, Egypten.

Livräddande insatser i cyklonen Freddys spår

Publicerad:

Malawi och Moçambique drabbades hårt när en cyklon drog in över länderna i februari och mars. ACT-alliansen, där Act Svenska kyrkan ingår, jobbar intensivt för att möta de akuta behov som uppstått.

Våra humanitära insatser pågår på flera platser i världen och anpassas efter de behov som uppstår. Din gåva används där den behövs mest. 

Exempel på hur din gåva gör skillnad

  • 100 kr räcker till 17 kg näringsersättning till barn.
  • 230 kr räcker till stödundervisning för 20 barn i en månad.
  • 500 kr räcker till en latrin i ett flyktingläger. 

Arbete genom lokala partner

De humanitära behoven i världen är enorma och har växt under coronapandemin och till följd av kriget i Ukraina. Genom lokala partner finns Act Svenska kyrkan redan på plats när katastrofer inträffar och kan snabbt mobilisera resurser dit de bäst behövs. För att återuppbygga samhället och stärka förmågan att hantera framtida kriser involveras de människor som själva drabbats. Genom att bidra med sin kunskap och sina styrkor kan människor resa sig starkare efter en katastrof. 

Pojke står på en soptipp och håller i en trasig boll.

Psykosocialt arbete

Act Svenska kyrkan arbetar utifrån ett psykosocialt förhållningssätt i katastrofinsatser. Det innebär att vi, förutom att se till fysiska behov som mat, rent vatten och tak över huvudet, också ser till sociala och psykologiska behov. Människor ska gå från att överleva till att leva!

Ett tors i trä. Bokom syns texten Hope in action.

ACT-alliansen och den världsvida kyrkan

Act Svenska kyrkan är medlem i ACT-alliansen, ett nätverk av kyrkor och gräsrotsrörelser världen över. Det innebär att vi kan agera snabbt om katastrofen är ett faktum och att vi har en stark gemensam påverkansröst.

Barn sitter och skriver bokstäver

Så kvalitetssäkrar vi vårt arbete

Du kan lita på att dina pengar når de människor de är ämnad för. Vi kontrolleras av flera olika aktörer, bland annat auktoriserade revisorer, Sida, Svensk insamlingskontroll, HQAI och Giva Sverige.

Kvinna sätter sitt fingeravtryck som underskrift på ett papper.

Våra etiska riktlinjer

Vilken religion människor har får aldrig ha någon betydelse för vem som får katastrofhjälp. Det är en viktig princip i de etiska riktlinjer som Act Svenska kyrkan följer.

Utsända och personalpool

De flesta av våra medarbetare idag är lokal personal inom kyrkornas internationella nätverk, ACT-alliansen. När Act Svenska kyrkan sänder ut personal beror det på att någon kyrka eller annan samarbetspartner önskar det.

Religiösa ledare har en viktig roll i kriser

Religiösa ledare har kontakter i samhället, är betrodda och har stor påverkan på normer och värderingar. Act Svenska kyrkan har genom sin identitet som kyrka en unik möjlighet att tillsammans med religiösa ledare från olika religioner snabbt nå ut och börja bygga upp det som förstörts i katastrofen.  

Arbetet med katastrofinsatser handlar bland annat om:

  • Att säkra tillgången till mat och vatten, tak över huvudet, psykosocialt stöd och skydd för de mest utsatta.
  • Säker skolgång för barn. 
  • Renovering av vägar och vattenpumpar. 
  • Att organisera människor så att de kan hjälpa varandra att resa sig starkare efter katastrofen. 
Bild på en datorskäm, mobil och Ipad som visar innehålla från Kunskapsplattformen

Kunskapsportalen Actum

Kunskapsportalen Actum är för dig som vill lära dig mer om Act Svenska kyrkan och våra fem fokusområden. Fördjupa din kunskap genom videos, intervjuer med changemakers och interaktiva quiz.