Hus svårt drabbade av Tyfon.
Foto: OCHA/G.Arevalo

Katastrofinsatser

Ukraina, Afrikas horn, Pakistan - Krig, svält och naturkatastrofer slår sönder miljoner människors tillvaro varje dag. Act Svenska kyrkan samarbetar med partner runtom i världen som finns på plats både före, under och efter katastrofen. 

En stor lokal med hjälparbetare och förnödenheter

Förberedelser inför vintern i Ukraina

Act Svenska kyrkan har genom partner nått över 270 000 människor i Ukraina, Ungern och Polen. För den kommande vintern står vi nu redo med nya specialinsatser. Din gåva gör skillnad!

Pakistan - Humanitära insatser pågår

Översvämningarna i Pakistan fortsätter att öka. Miljontals människor är drabbade. Act Svenska kyrkan finns på plats tillsammans med våra lokala partner.

En pojke bär vattendunkar i ett torrt landskap.

Utökade humanitära insatser till Afrikas horn

Afrikas horn lider av den värsta torrperioden på decennier och över 20 miljoner människor står just nu i akut behov av mat och denna siffra beräknas öka till 26 miljoner människor i februari 2023.

Arbete genom lokala partner

De humanitära behoven i världen är enorma och har växt under coronapandemin och till följd av kriget i Ukraina. Genom lokala partner finns Act Svenska kyrkan redan på plats när katastrofer inträffar och kan snabbt mobilisera resurser dit de bäst behövs. För att återuppbygga samhället och stärka förmågan att hantera framtida kriser involveras de människor som själva drabbats. Genom att bidra med sin kunskap och sina styrkor kan människor resa sig starkare efter en katastrof. 

Våra humanitära insatser pågår på flera platser i världen och anpassas efter de behov som uppstår. Din gåva används där den behövs mest. 

Exempel på hur din gåva gör skillnad

  • 100 kr räcker till 17 kg näringsersättning till barn.
  • 230 kr räcker till stödundervisning för 20 barn i en månad.
  • 500 kr räcker till en latrin i ett flyktingläger. 

Nyheter om Act Svenska kyrkans katastrofinsatser

Förberedelser inför vintern i Ukraina

Publicerad:

Act Svenska kyrkan har genom partner nått nästan 200 000 människor i Ukraina och Ungern med livräddande stöd, och i Polen har nära 70 000 personer stöttats ekonomiskt. För den kommande vintern står vi nu redo med nya specialinsatser.

Flera naturkatastrofer samtidigt

Publicerad:

Orkanen i Nicaragua, översvämningarna i Honduras och tyfonen på Filippinerna är bara några exempel. Extremväder har slagit till på flera håll i världen och Act Svenska kyrkan vädjar om gåvor för att stötta människor som har hamnat i utsatthet.

Människor på flykt stöttar varandra

Publicerad:

Act Svenska kyrkan möjliggör att människor på flykt undan kriget i Ukraina får arbete med att underlätta vardagen för andra flyktingar, och hundratusentals människor har nåtts av våra insatser. Vår humanitära chef Else Berglund berättar.

Religiösa ledare har en viktig roll i kriser

Religiösa ledare har kontakter i samhället, är betrodda och har stor påverkan på normer och värderingar. Act Svenska kyrkan har genom sin identitet som kyrka en unik möjlighet att tillsammans med religiösa ledare från olika religioner snabbt nå ut och börja bygga upp det som förstörts i katastrofen.  

Arbetet med katastrofinsatser handlar bland annat om:

  • Att säkra tillgången till mat och vatten, tak över huvudet, psykosocialt stöd och skydd för de mest utsatta.
  • Säker skolgång för barn. 
  • Renovering av vägar och vattenpumpar. 
  • Att organisera människor så att de kan hjälpa varandra att resa sig starkare efter katastrofen. 
Bild på en datorskäm, mobil och Ipad som visar innehålla från Kunskapsplattformen

Kunskapsportalen Actum

Kunskapsportalen Actum är för dig som vill lära dig mer om Act Svenska kyrkan och våra fem fokusområden. Fördjupa din kunskap genom videos, intervjuer med changemakers och interaktiva quiz.

Pojke står på en soptipp och håller i en trasig boll.

Psykosocialt arbete

Act Svenska kyrkan arbetar utifrån ett psykosocialt förhållningssätt i katastrofinsatser. Det innebär att vi, förutom att se till fysiska behov som mat, rent vatten, sanitet och tak över huvudet, också ser till de sociala och psykologiska behov som uppstår i samband med en katastrof.

Ett tors i trä. Bokom syns texten Hope in action.

ACT-alliansen och den världsvida kyrkan

Act Svenska kyrkan är medlem i ACT-alliansen, ett nätverk av kyrkor och gräsrotsrörelser världen över. Det innebär att vi kan agera snabbt om katastrofen är ett faktum och att vi har en stark gemensam påverkansröst.

Barn sitter och skriver bokstäver

Så kvalitetssäkrar vi vårt arbete

Du kan lita på att dina pengar når de människor de är ämnad för. Vi kontrolleras av flera olika aktörer, bland annat auktoriserade revisorer, Sida, Svensk insamlingskontroll, HQAI och Giva Sverige.

Kvinna sätter sitt fingeravtryck som underskrift på ett papper.

Våra etiska riktlinjer

Vilken religion människor har får aldrig ha någon betydelse för vem som får katastrofhjälp. Det är en viktig princip i de etiska riktlinjer som Act Svenska kyrkan följer.

Unga par uppe på en klippa som ser ut över en stad i solnedgången.

Utsända och personalpool

De flesta av våra medarbetare idag är lokal personal inom kyrkornas internationella nätverk, ACT-alliansen. När Act Svenska kyrkan sänder ut personal beror det på att någon kyrka eller annan samarbetspartner önskar det.

Krig, svält och naturkatastrofer slår sönder människors liv

Din gåva räddar liv och lindrar nöd

Ge en gåva

Tillsammans i handling - för hopp och värdighet

ACT Alliansen är en av världens största utvecklingsallianser, ett nätverk med över 150 kyrkor och trosbaserade utvecklingsaktörer. Här står ACT för Action by Churches Together, och betyder att kyrkor agerar tillsammans. Tack vare detta samarbete kan vi agera snabbt vid katastrofer, arbeta ännu effektivare inom långsiktigt utvecklingssamarbete och tillsammans ha en stark påverkansröst.