Foto: Ligistfilm
Julinsamlingen 2020

Lucia bröt mot förväntningarna

Lucia bröt mot förväntningarna att hon skulle lyda och underkasta sig. Än idag kämpar många flickor mot normer och traditioner som fråntar dem deras rättigheter. Låt årets luciafirande bli en manifestation för alla flickors rätt till ett värdigt liv!

Lucia - För alla flickors rätt till ett värdigt liv

Berättelsen om Lucia är en berättelse om fruktansvärda övergrepp. Lucia blev bortlovad för att gifta sig redan som ung flicka. När hon övertalade sin mor att bryta förlovningen, straffades hon genom tortyr och förpassades sedan till ett liv på bordell.

Lucias kamp för sin kristna tro och hennes motstånd mot att gifta sig väckte stor ilska hos omgivningen. Oavsett vilket våld hon utsattes för, så är en sak säker -  Lucia straffades hårt för att hon trotsade samhällets normer.

Runtom i världen utsätts flickor än idag för samma typ av övergrepp som Lucia utsattes för. Tvångsgifte, könsstympning, sexuellt våld och våld inom familjen är exempel på vanliga övergrepp mot flickor. Varje dag könsstympas fler än 10 000 flickor. Varje dag gifts fler än 30 000 flickor bort. Det kan vi aldrig acceptera. 

Betraktelse för alla flickors rätt till ett värdigt liv

Legenden om Lucia berättar om en flicka från Syrakusa på Sicilien. Hon levde på 300-talet och hon protesterade mot att bli bortgift. Hon hävdade rätten till sin egen kropp, sin tro och sina egna val. Lucia bröt mot förväntningarna att hon skulle lyda och underkasta sig. Idag minns vi den kraft som Lucialegenden manifesterar och tänker på alla dem som fortfarande kämpar för sina rättigheter.

 

Alla människor är olika men har ett lika okränkbart värde. Inom varje enskild individ finns ett ljus. Vi tror på dess värme och på att låta ljuset fortsätta stråla, starkare för varje dag. Var med i kampen för varje flickas rätt till ett värdigt liv.