Foto: True North /Ikon

Lucia bröt en tradition

Legenden om Lucia är en berättelse om en flickas kamp för sitt liv, sin tro och sin värdighet. Än idag kämpar många flickor mot normer och traditioner som fråntar dem deras rättigheter.

Lucia trotsade samhällets normer och bröt mot förväntningarna att hon skulle lyda och underkasta sig. För det straffades hon hårt. Som ung flicka blev Lucia bortlovad att gifta sig, men vägrade. Det väckte stor ilska hos omgivningen och hon utsattes för grovt våld, hot och kränkningar innan hon till slut dödades.

Runtom i världen utsätts flickor för samma typ av övergrepp som Lucia utsattes för. Könsrelaterat våld är många gånger socialt accepterat och fler än 30 000 flickor gifts bort – varje dag. Ingen flicka ska giftas bort. Det är hög tid att bryta skadliga traditioner! 

Lucia ger hopp

Lucia var stark och stod för det hon tyckte var rätt. Idag firar vi Lucia med en stor ljushögtid där Lucia är en symbol för ljuset i mörkret. Lucia kan också ses som en förebild för alla de flickor som fortfarande kämpar för sina rättigheter.

Tre flickor går bredvid varandra. En håller upp ett finger i luften för att påpeka något.

Familjerätt: Juridisk hjälp 150 kr

Jämställda lagar, och kunskap om dessa, behövs för att säkerställa att barn inte gifts bort och att flickor och pojkar har samma rätt att ärva och äga mark. 150 kr räcker till familjerättsutbildning för en person i Palestina.

Workshop mot barnäktenskap 750 kr

750 kronor räcker till att 25 tonårsflickor i Indien kan delta på en dagsworkshop om farorna med barnäktenskap. Tillsammans blir de starka och kan stå upp för sin rätt att inte giftas bort.

Som kyrka kan vi påverka

I många länder har människor större förtroende för religiösa ledare än för politiker och myndigheter. Act Svenska kyrkan har som religiös aktör ett unikt nätverk i samhällen där religion har stort inflytande över människors liv och vardag.

När kyrkor tar ställning emot exempelvis könsstympning och tvångsäktenskap, kan en långsiktig förändring i samhället ske.

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga runt om i världen arbetar Act Svenska kyrkan mot förtryckande strukturer som ligger till grund för våld och övergrepp.

Bryt en tradition

Tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp krossar drömmar och slår sönder liv - varje dag. Det är hög tid att bryta skadliga traditioner.

Ung mamma och pappa med nyfödd son

Jämställdhet och hälsa

Religiösa aktörer har i många delar av världen stort inflytande över normer, sedvänjor och lagar kopplade till könsroller, sexualitet och familjebildande. Act Svenska kyrkan samarbetar med religiösa företrädare som står upp för jämställdhet.