Foto: Ligistfilm
Julinsamlingen 2021

Lucia bröt mot förväntningarna

Lucia bröt mot förväntningarna att hon skulle lyda och underkasta sig. Än idag kämpar många flickor mot normer och traditioner som fråntar dem deras rättigheter. Låt årets luciafirande bli en manifestation för alla flickors rätt till ett värdigt liv!

Lucia - För alla flickors rätt till ett värdigt liv

Berättelsen om Lucia är en berättelse om fruktansvärda övergrepp. Lucia kom från Syrakusa på Sicilien och hon levde på 300-talet. Hon blev bortlovad för att gifta sig redan som ung flicka. När Lucia övertalade sin mor att bryta förlovningen, straffades hon genom tortyr och förpassades sedan till ett liv på bordell.

Lucias kamp för sin kristna tro och hennes motstånd mot att gifta sig väckte stor ilska hos omgivningen. Oavsett vilket våld hon utsattes för, så är en sak säker -  Lucia straffades hårt för att hon trotsade samhällets normer.

Runtom i världen utsätts flickor än idag för samma typ av övergrepp som Lucia utsattes för. Tvångsgifte, könsstympning, sexuellt våld och våld inom familjen är exempel på vanliga övergrepp mot flickor. Varje dag könsstympas fler än 10 000 flickor. Varje dag gifts fler än 30 000 flickor bort. Det kan vi aldrig acceptera. 

SÅ HÄR KAN DIN GÅVA GÖRA SKILLNAD

  • Utbildning och påverkansarbete gentemot beslutsfattare inom samhälle och kyrka kring skadliga effekter av diskriminerande äktenskapslagstiftningar. Dessa lagstiftningar reglerar exempelvis ålder för att ingå äktenskap, vem som har arvsrätt, vem som myndighetsförklaras, vem som har rätt till skilsmässa och vem som får äga mark och egendom.
  • Försörjningsåtgärder så att familjer har råd att låta alla sina barn gå i skolan i stället för att gifta bort sina döttrar. 
  • Informationsinsatser riktade mot barn och vuxna för att skapa en medvetenhet kring, samt ge kunskap om, mänskliga rättigheter och att alla barn har rätt till skydd mot barnäktenskap. 

150 kr räcker till familjerättsutbildning för en person. Jämställda lagar, och kunskap om dessa, behövs för att säkerställa att barn inte gifts bort och att flickor och pojkar har samma rätt att ärva och äga mark.

som kyrka kan vi påverka

I många länder har människor större förtroende för lokala religiösa ledare än för politiker och myndigheter. Act Svenska kyrkan har ett unikt nätverk i samhällen där religiösa ledare har stort inflytande över människors liv och vardag. Det ger möjlighet att förändra förtryckande strukturer, öka religiösa ledares kunskap och förändra skadliga och destruktiva normer kring makt, våld och sexualitet.

När kyrkor tar ställning mot exempelvis könsstympning och barnäktenskap, kan en långsiktig förändring ske i samhället.

LUCIA GER HOPP
Legenden om Lucia är också en berättelse om hennes kamp för sitt liv, sin kropp och sin värdighet. Lucia var också stark, trotsig och stod för det hon tyckte var rätt. Idag firar vi Lucia med en stor ljushögtid och låter Lucia bli en symbol för ljuset i mörkret. Tillsammans firar vi Lucia för alla flickors rätt till ett värdigt liv.