Meny
Julinsamlingen 2019

Lucia bröt mot förväntningarna

Genom körernas luciahögtider i kyrkor och andra sammanhang uppmärksammar vi flickors utsatthet. Tillsammans firar vi Lucia för alla flickors rätt till ett värdigt liv!

Berättelsen om Lucia är en berättelse om förfärliga övergrepp. Lucia blev bortlovad för att gifta sig redan som ung flicka. När hon övertalade sin mor att bryta förlovningen, straffades hon genom tortyr och sedan till ett liv på bordell. Lucias motstånd väckte stor ilska hos omgivningen. Oavsett vilket våld hon utsattes för, så är en sak säker -  Lucia straffades hårt för att hon trotsade samhällets normer.

Runtom i världen utsätts flickor än idag för samma typ av övergrepp som Lucia utsattes för. Tvångsgifte, könsstympning, sexuellt våld och våld inom familjen är exempel på vanliga övergrepp mot flickor. Varje dag könsstympas fler än 10 000 flickor. Varje dag gifts fler än 30 000 flickor bort.

Till julinsamlingen har det tagits fram en betraktelse för alla flickors rätt till ett värdigt liv att läsa upp. Den knyter ihop legenden om Lucia med julinsamlingens budskap: 

Betraktelse för alla flickors rätt till ett värdigt liv

Legenden om Lucia berättar om en flicka från Syrakusa på Sicilien. Hon levde på 300-talet och hon protesterade mot att bli bortgift. Hon hävdade rätten till sin egen kropp, sin tro och sina egna val. Lucia bröt mot förväntningarna att hon skulle lyda och underkasta sig. Idag minns vi den kraft som Lucialegenden manifesterar och tänker på alla dem som fortfarande kämpar för sina rättigheter.

 

Alla människor är olika men har ett lika okränkbart värde. Inom varje enskild individ finns ett ljus. Vi tror på dess värme och på att låta ljuset fortsätta stråla, starkare för varje dag. Var med i kampen för varje flickas rätt till ett värdigt liv.

Luciakonsert för alla Flickors rätt till ett Värdigt liv

Vill du och din kör göra ert luciafirande till förmån för Act Svenska kyrkan och alla flickors rätt till ett värdigt liv?

 

Alla körer kan delta, stora som små, oavsett var konserten hålls. I kyrkan, i förskolan, på företag eller på äldreboenden. Läs upp betraktelsen ovan med koppling till legenden om Lucia och julinsamlingens budskap. Avsluta med en gåvouppmaning.

 

På vårt intranät kan du läsa mer om hur din kör kan vara med.

 

Låt luciakonserten bli en manifestation för alla flickors rätt till ett värdigt liv!

 

Använd gärna qr-koden vid insamling till Act Svenska kyrkan