Arrangerad studiobild av barnbrud.
Foto: Ligistfilm
Julinsamlingen

Ingen flicka ska giftas bort

Tvångsäktenskap är ett faktum i många delar av världen och verkligheten kan vara grym. Fler än 30 000 flickor gifts bort - varje dag. Tillsammans kan vi bryta skadliga traditioner. Var med i kampen för allas rätt till ett värdigt liv!

Många tänker på bröllop som något fantastiskt. Men för många kvinnor och flickor är det inte så. Flickor som tvingas gifta sig riskerar att utsättas för våld, att inte få fortsätta gå i skolan och tvingas föda barn trots att de är barn själva. Det kan vi inte accepetera!

Act Svenska kyrkan kämpar för en värld utan tvångsäktenskap

Tillsammans med partner runtom i världen arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt med att motverka strukturella orsaker till tvångsäktenskap. Att informera om flickors och kvinnors rättigheter, särskilt kring sexuell och reproduktiv hälsa, är en nyckelfråga. Men en stor del är även att arbeta mot könsrelaterat våld och säkerställa flickors skolgång. 

Tillsammans kämpar vi mot tvångsäktenskap. Varje flicka har rätt till sin egen kropp. 

Ge en gåva som bidrar till förändring

Workshop mot barnäktenskap 750 kr

750 kronor räcker till att 25 tonårsflickor i Indien kan delta på en dagsworkshop om farorna med barnäktenskap. Tillsammans blir de starka och kan stå upp för sin rätt att inte giftas bort.

Tre flickor går bredvid varandra. En håller upp ett finger i luften för att påpeka något.

Familjerätt: Juridisk hjälp 150 kr

Jämställda lagar, och kunskap om dessa, behövs för att säkerställa att barn inte gifts bort och att flickor och pojkar har samma rätt att ärva och äga mark. 150 kr räcker till familjerättsutbildning för en person i Palestina.