Kläder hänger på tork mellan husen i en gränd
Foto: Seivan Salim/LWF/Ikon
Katastrofinsatser

Återuppbyggnad och framtid för barnen i Irak

Människor fortsätter att fly från Syrien in i Irak. Miljontals irakier är också på flykt i sitt eget land och den humanitära krisen är ett faktum. Coronapandemin har allvarligt förvärrat människors livssituation. Nära hälften av de hundratusentals människor som befinner sig på flykt i Irak är barn.

Pandemin har allvarligt förvärrat den humanitära krisen i Irak. Leveranser av förnödenheter och stöd till de allra mest utsatta har tvingats avbrytas. Många människor på flykt saknar det allra mest basala. Konflikter ökar, hela skolsystemet är nedstängt och på grund av att staten inte längre kan finansiera lärarlöner vet ingen när landets skolor kan öppna igen. Situationen bidrar till värre psykologisk stress och fler emotionella skador, inte minst för barn och unga.

Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med våra partner i de kurdiskt styrda regionerna Erbil och Duhok i norra Irak. Här befinner sig tusentals människor som flytt både från Syrien och från andra delar av Irak. De flesta är livrädda att återvända på grund av Islamiska staten som fortfarande hotar.

Det psykiska och sociala lidandet bland barnen här är omfattande och området har alarmerande avsaknad av utbildningsmöjligheter eller sociala aktiviteter för barn. Många barn är i riskgrupp för att hamna i trafficking, barnäktenskap eller våldsextremisters grepp.

I lägret Domiz 1 har antalet självmord ökat sen utegångsförbuden började i mars förra året. Den mentala stressen och de minskade resurserna har lett till sammandrabbningar både i lägret men också mellan människor som flytt och den irakiska befolkningen som bor i områdena runt lägren.

Det psykosociala kan vara skillnad mellan liv och död


För att stärka människors kapacitet att klara av att hantera sin livssituation trots pandemin, de effekter som väpnat våld och konflikt och akuta psykosociala behov ger, ligger nu Act Svenska kyrkans absoluta fokus på psykosociala insatser. Men också på ekonomiska insatser med möjligheter att låna pengar till gemensamma investeringar. 

Din gåva går bland annat till:

 • Aktiviteter för att öka det psykosociala välbefinnandet hos barn och ungdomar i riskzonen
 • Workshops för vårdnadshavare, barn och ungdomar om olika metoder för att skydda barn och ungdomar från risker som uppstår när man lever i flykt
 • Trygga platser, skola och aktiviteter för barn i Daratu och Domiz 1-lägret
 • Onlinelektioner för barn i kurdiska, arabiska, engelska, naturvetenskap och matematik
 • Online sagostunder och aktiviteter för små barn
 • Hembesök med motivationssamtal för barn och unga
 • Lånefond för investeringar och återuppbyggnad
 • Dela ut personlig skyddsutrustning till familjer i lägret Domiz 1 för att mildra spridningen av covid-19

 

Våra partner i Irak är JORD – Judy Organization for Relief and Development, DCA - DanChurchAid

Din gåva går bland annat till:

 • Informera och utbilda om hygien för att minska risken för sjukdomar.
 • Psykosocialt stöd.
 • Försörjningsstöd.

Stöd människor i akut behov av humanitärt stöd

Swisha valfritt belopp till 900 1223
Ange AKUT i meddelandefältet

Ge via inbetalningskort:
plusgiro 90 01 22-3
bankgiro 900-1223
Märk inbetalningen AKUT

Från utlandet:
SWIFT/BIC: NDEASESS, 
IBAN: SE32 9500 0099 6042 0900 1223