Meny
Katastrofinsatser

Återuppbyggnad i Irak

Av de sex miljoner människor som drabbades av de väpnade konflikterna 2014-2017 har över fyra miljoner människor återvänt till sina hem, medan över 1,7 miljoner människor är fortsatt på flykt i landet. I de västra delarna är det stora behov av återuppbyggnad, vatten, avloppssystem och sophantering.

Människor på flykt i Irak

Sedan Mosul befriades har människor i snabb takt återvänt till sin sönderbombade stad och sina raserade hus. Infrastrukturen är till stora delar helt utslagen. Det är brist på elektricitet och dricksvatten. Avloppssystemen är sönderbombade och sophanteringen utslagen. 

Din gåva går bland annat till:

  • Reparera och anlägga vatten- och avloppsledningar.
  • Informera och utbilda om hygien för att minska risken för sjukdomar.
  • Säker förvaring och behandling av mat och vatten
  • Psykosocialt stöd.
  • Försörjningsstöd.

Stöd människor i akut behov av humanitärt stöd

Swisha valfritt belopp till 900 1223
Ange AKUT i meddelandefältet

Ge via inbetalningskort:
plusgiro 90 01 22-3
bankgiro 900-1223
Märk inbetalningen AKUT

 

Från utlandet:
SWIFT/BIC: NDEASESS, 
IBAN: SE32 9500 0099 6042 0900 1223