Kläder hänger på tork mellan husen i en gränd
Foto: Seivan Salim/LWF/Ikon
Katastrofinsatser

Återuppbyggnad i Irak

Mer än 3 miljoner människor har tvingats på flykt i landet sedan 2014. Fortfarande är 2,1 miljoner människor är fortfarande på flykt inom landet och omkring 260 000 irakier har flytt till andra länder. I de västra delarna är det stora behov av återuppbyggnad, vatten, avloppssystem och sophantering.

Act Svenska Kyrkan och coronakrisen

När coronaviruset får fäste i länder utan trygghetssystem, i konfliktområden och flyktingläger står vi inför skrämmande utmaningar. Act Svenska kyrkan arbetar just nu tillsammans med våra partner över hela världen för att ge utsatta människor tillgång till hygienartiklar, matpaket, skyddsutrustning och information om hur coronavirusets spridning kan begränsas. Läs mer om arbetet och om hur du kan bidra. 

Människor på flykt i Irak

Sedan Mosul befriades har människor i snabb takt återvänt till sin sönderbombade stad och sina raserade hus. Infrastrukturen är till stora delar helt utslagen. Det är brist på elektricitet och dricksvatten. Avloppssystemen är sönderbombade och sophanteringen utslagen. 

Din gåva går bland annat till:

  • Informera och utbilda om hygien för att minska risken för sjukdomar.
  • Psykosocialt stöd.
  • Försörjningsstöd.

Stöd människor i akut behov av humanitärt stöd

Swisha valfritt belopp till 900 1223
Ange AKUT i meddelandefältet

Ge via inbetalningskort:
plusgiro 90 01 22-3
bankgiro 900-1223
Märk inbetalningen AKUT

Från utlandet:
SWIFT/BIC: NDEASESS, 
IBAN: SE32 9500 0099 6042 0900 1223