Foto: Magnus Aronson /Ikon

Institutionellt givande

Bidrag från institutionella givare är en förutsättning för att Act Svenska kyrkan ska kunna fortsätta med vår verksamhet. Institutionella givare är mycket viktiga för Act Svenska kyrkan.

Act Svenska kyrkan är Svenska kyrkans internationella utvecklings- och biståndsaktör och en av Sveriges största insamlande organisationer. Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga över hela värden arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrof. 

Som insamlande biståndsaktör är Act svenska kyrkan beroende av ekonomiskt stöd från partner och givare. Institutionella givande är mycket viktigt för Act Svenska kyrkan, ca 48 procent av de totala intäkterna år 2020 var bidrag från institutionella givare.

Institutionella givare

Act Svenska kyrkan är strategisk partner till Sida och har stöd från Sida CIVSAM, Sida HUM, Sida Info/Kom samt från Svenska ambassaden i Etiopien och Uganda. Act Svenska kyrkan leder ett innovativt finansieringsprojekt i Uganda och Kenya med stöd av Sida.Vi får också del av medel från EU (DEVCO, ECHO samt EU Trust fund i Colombia). Vi har ramavtal med Radiohjälpen, stöd från flera stiftelser samt Svenska institutet/Creative force. 

Finansieringen är en nödvändighet för att vi ska kunna bidra till att uppnå de globala hållbarhetsmålen till 2030.

Act Svenska kyrkans årsberättelse 2020

Genom tro och handling gör Act Svenska kyrkan skillnad. Läs mer om hur det fungerar i praktiken. I årsberättelse 2020 berättar vi om resultat och viktiga slutsatser från humanitära insatser, långsiktiga utvecklingsprojekt och påverkansarbete.

 

Ladda ner och läs Act Svenska kyrkans årsberättelse för 2020.