Meny

Katastrofinsatser i världen

Krig, svält och naturkatastrofer slår sönder miljoner människors tillvaro varje dag. Varje person som drabbas har rätt till trygghet, värdighet och behöver stöd för att leva vidare. Att rädda liv och lindra nöd är alltid högsta prioritet när katastrofen är ett faktum.

Act Svenska Kyrkan och coronakrisen

När coronaviruset får fäste i länder utan trygghetssystem, i konfliktområden och flyktingläger står vi inför skrämmande utmaningar. Act Svenska kyrkan arbetar just nu tillsammans med våra partner över hela världen för att ge utsatta människor tillgång till hygienartiklar, matpaket, skyddsutrustning och information om hur coronavirusets spridning kan begränsas. Läs mer om arbetet och om hur du kan bidra. 

I den globala kris som coronaviruset skapat, hamnar de människor som redan lever i utsatthet i en än mer omfattande kris. Där samhällen saknar grundläggande trygghetssystem blir det nu extra påtagligt.

Coronakrisen kräver extraordinära insatser

I den globala kris som coronaviruset skapat, hamnar de människor som redan lever i utsatthet i en än mer omfattande kris. Där samhällen saknar grundläggande trygghetssystem blir det nu extra påtagligt.

Tälten står tätt på ett fält. Träd och himmel i bakgrunden.

Rohingyer på flykt undan våld

Förtryck av rohingyer i Rakhine, Myanmar har drivit över en miljon människor på flykt. De väpnade konflikterna har inte avstannat utan pågår fortfarande i vissa delar av landet. Över hälften är kvinnor och barn. Många lider av trauma, utmattning, sjukdomar och hunger.

Tillsammans i handling - för hopp och värdighet

ACT Alliansen är en av världens största utvecklingsallianser, ett nätverk med över 150 kyrkor och trosbaserade utvecklingsaktörer. ACT står för Action by Churches Together, och betyder att kyrkor agerar tillsammans. Tack vare detta samarbete kan vi agera snabbt vid katastrofer, arbeta ännu effektivare inom långsiktigt utvecklingssamarbete och tillsammans ha en stark påverkansröst.