Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Meny

Katastrofinsatser i världen

Krig, svält och naturkatastrofer slår sönder miljoner människors tillvaro varje dag. Varje person som drabbas har rätt till trygghet, värdighet och behöver stöd för att leva vidare. Att rädda liv och lindra nöd är alltid högsta prioritet när katastrofen är ett faktum.

Efter Turkiets invasion av nordöstra Syrien har antalet internflyktingar ökat snabbt. Oron hos civilbefolkningen är stor och hundratusentals människor har tvingats på flykt. Många är i stort behov av skydd, mat och tak över huvudet och Act Svenska kyrkan ställer om pågående insatser utifrån de akuta behoven. Din gåva behövs!

Kritiskt läge i syrien

Efter Turkiets invasion av nordöstra Syrien har antalet internflyktingar ökat snabbt. Oron hos civilbefolkningen är stor och hundratusentals människor har tvingats på flykt. Många är i stort behov av skydd, mat och tak över huvudet och Act Svenska kyrkan ställer om pågående insatser utifrån de akuta behoven. Din gåva behövs!

De katastrofala bränderna i Amazonas drabbar stora delar av Sydamerika och hotar ursprungsbefolkningen som lever där. Act Svenska kyrkan stödjer lokala organisationer som arbetar för ursprungsbefolkningens rättigheter.

Världens största regnskog brinner

De katastrofala bränderna i Amazonas drabbar stora delar av Sydamerika och hotar ursprungsbefolkningen som lever där. Act Svenska kyrkan stödjer lokala organisationer som arbetar för ursprungsbefolkningens rättigheter.

Tillsammans i handling - för hopp och värdighet

ACT Alliansen är en av världens största utvecklingsallianser, ett nätverk med över 150 kyrkor och trosbaserade utvecklingsaktörer. ACT står för Action by Churches Together, och betyder att kyrkor agerar tillsammans. Tack vare detta samarbete kan vi agera snabbt vid katastrofer, arbeta ännu effektivare inom långsiktigt utvecklingssamarbete och tillsammans ha en stark påverkansröst.