Tälten står tätt på ett fält. Träd och himmel i bakgrunden.
Foto: Sofia Malmqvist

Katastrofinsatser i världen

Krig, svält och naturkatastrofer slår sönder miljoner människors tillvaro varje dag. Varje person som drabbas har rätt till trygghet, värdighet och behöver stöd för att leva vidare. Att rädda liv och lindra nöd är alltid högsta prioritet när katastrofen är ett faktum.

Act Svenska kyrkan stödjer utsatta människor runt om i världen. Genom lokala partner är vi på plats och kan snabbt bidra med mat, vatten och trygghet när läget är akut. De humanitära insatser når människor oavsett deras politiska, religiösa eller etniska tillhörighet. En gåva används till katastrofinsatser där den bäst behövs.

Nyheter om Act Svenska kyrkans katastrofinsatser

Aktuellt just nu

Läs om vårt sätt att arbeta i katastrofer

Tillsammans i handling - för hopp och värdighet

ACT Alliansen är en av världens största utvecklingsallianser, ett nätverk med över 150 kyrkor och trosbaserade utvecklingsaktörer. Här står ACT för Action by Churches Together, och betyder att kyrkor agerar tillsammans. Tack vare detta samarbete kan vi agera snabbt vid katastrofer, arbeta ännu effektivare inom långsiktigt utvecklingssamarbete och tillsammans ha en stark påverkansröst.