Gruppbild på tre unga kvinnor som jobbar på Givarservice
Foto: Magnus Aronson/IKON

Givarservice svarar på frågor

Har du frågor eller synpunkter på arbetet? Vill du höja ditt månadsgivande? Vill du få information via e-post eller kanske information om ett särskilt projekt? Du funderar kanske på att ge bort en hyllningsgåva eller en minnesgåva? I alla frågor är du varmt välkommen att kontakta Givarservice så hjälper vi dig.

Sommarens öppettider:
v29           20, 22 juli   öppet 9-12
v30           27, 28, 29 juli öppet 9-12
v31-33    2-20   augusti öppet 9-12

(Ordinarie öppettider: helgfri vardag måndag-fredag 9-12 och 13-15)

Telefonnummer: 010-181 93 00 

Postadress: Givarservice, Kyrkokansliet, 751 70 Uppsala.

Plusgiro- och bankgironummer

Plusgironummer: 90 01 22-3
Bankgironummer: 900-1223
Swish: 900 1223

Inbetalning från utlandet: SWIFT/BIC: NDEASESS
IBAN: SE32 9500 0099 6042 0900 1223

Så vet du att pengarna kommer fram

Vanliga frågor:

Kan man känna sig trygg med att skänka pengar till Act Svenska kyrkan?

Ja, alla givare som ger en gåva, liten som stor, till Act Svenska kyrkan kan känna sig fullständigt trygga med att pengarna går till vår internationella verksamhet samt att de når de människor och projekt de är ämnade för i linje med givarens önskemål.

Det är mycket viktigt för Act Svenska kyrkan att leva upp till de högt ställda krav och bestämmelser som finns på insamlingsområdet, vi skulle helt enkelt inte ha tillstånd att bedriva någon offentlig insamling annars.

Hur fördelas era kostnader?

Act Svenska kyrkan har 9 procent i administrationskostnader och 8 procent i insamlingskostnader (totalt 17 procent). Det betyder att 83 procent av de insamlade medlen går till verksamheten.

Våra kostnader ligger därmed lägre än kravet från Svensk insamlingskontroll, som godkänner upp till 25 procent i insamlings- och administrationskostnader för att tillåta ett 90-konto.

Hur vet jag att pengarna når fram?

 • När det gäller insamlade medel finns det tydliga regelverk, kontroller och granskningar som görs regelbundet för att kvalitetssäkra och säkerhetsställa att insamlade medel hanteras och används på ett ansvarsfullt sätt.
 • Act Svenska kyrkan har 90-konto vilket innebär att vi årligen kontrolleras av svensk insamlingskontroll för att säkerhetsställa att insamlingsverksamheten är effektiv och håller en hög kvalitet.
 • Svensk Insamlingskontroll kontrollerar att pengar som samlas in genom ett 90-konto gör det under betryggande kontroll. Svensk Insamlingskontroll bevakar insamlingsorganisationer och har som krav att högst 25 procent av de totala intäkterna går till insamlingskostnader och administration. Det innebär att insamlingar inte ska belastas med oskäliga kostnader, att sunda marknadsföringsmetoder ska användas och att ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll ska utvecklas. 90-kontot är därmed en tydlig garanti för att man som givare bidrar till en seriös och ansvarsfull organisation.
 • Vi är även medlemmar i Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande. Giva Sverige verkar för att öka förtroendet för insamlingsbranschen genom att arbete med kvalitetssäkring och kompetensutveckling. Insamlingen ska bedrivas transparent, etiskt och professionellt.
 • Vi är en av de första biståndsorganisationerna i världen certifierade för Core Humanitarian Standard (CHS). Certifieringen innebär att vi åtagit oss att följa de högsta kraven på ansvarstagande och kvalitet. Läs gärna mer om hur vi kvalitetssäkrar vårt arbete

På vilka sätt kan jag ge en gåva till Act Svenska kyrkan?

 • Du kan ge en gåva via PG 90 01 22-3, BG 900-1223. (PG 90 20 40-5 för dig som ger en gåva på förtryckta inbetalningskort med ditt namn och adress). 
 • Du kan ge via autogiro varje månad. 
 • Du kan ge via Swish, 9001223
 • Du kan ge direkt här på webben via betalkort, internetbank eller via Swish.
 • Du kan ge en gåva i kollekten.  
 • Du kan testamentera en gåva till Act Svenska kyrkan

Hur gör jag för att ge en gåva för att gratulera eller minnas någon?

– Du kan välja att hedra eller hylla någon med en minnesgåva eller hyllningsgåva till Act Svenska kyrkan. 
– Du kan ge en gåva i vår gåvoshop 

Kan jag öronmärka min gåva till ett särskilt projekt?

– Ja, du kan välja att ge en gåva till ett särskilt tema eller ett projekt.Märk inbetalningen med projektets nummer eller tematik eller ge direkt från respektive projektsida. 

Hur gör jag när jag vill ändra på mitt autogiro?

– Vi behöver ditt namn, adress och personnummer för att göra en ändring. Vill du höja eller sänka ditt belopp behöver vi också veta med vilken summa. Du kan mejla eller ringa (010-181 93 00) in dina uppgifter.

Jag har flyttat och har ny adress, hur ska jag meddela det?

– Meddela oss din gamla och din nya adress, antingen via mejl eller telefon.

Jag vill inte ha utskick från Act Svenska kyrkan, kan man avstå från utskick?

– Ja, vi kan se till att du inte får några utskick. Du som är autogirogivare (och får brev några gånger per år) kan välja att få din information via e-post. Du kan mejla eller ringa in dina önskemål.

Jag behöver inte tackbrev när jag ger en gåva, kan jag avstå från det?

– Du behöver inte få tackbrev när du ger en gåva. Meddela oss via mejl eller telefon din fullständiga adress. Vi erbjuder också tackbrev via e-post.

Ställ din fråga till Givarservice: