kollekt
Foto: Gustaf Hellsing

Ge i kollekten

Vissa söndagar går kollekten i hela Svenska kyrkan till Act Svenska kyrkan. En församling kan också ta upp extra kollekter till Act Svenska kyrkan.

Kollekt kan tas upp både digitalt och vid gudstjänster, dop, vigselakter, event och konserter. Din gåva till Act Svenska kyrkan gör skillnad!

Ladda ner kollektvädjan

Arbetar du i en församling? På intranätet för engagerade kan du ladda ner kollektvädjan och läsa mer om att ta upp kollekt