Sedlar och mynt ligger i en kollektkorg.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Ge en gåva i kollekten

Vissa söndagar går kollekten i hela Svenska kyrkan till Act Svenska kyrkan. En församling kan också ta upp extra kollekter till Act Svenska kyrkan.

Kollekt kan tas upp både digitalt och vid gudstjänster, dop, vigselakter, event och konserter. Din gåva till Act Svenska kyrkan gör skillnad!

Någon håller en korg fylld med sedlar.

Rikskollekt

Rikskollekter tas upp i landets alla församlingar till samma ändamål och samma dag. Det är kyrkostyrelsen som beslutar om när rikskollekter ska tas upp och för vilka ändamål.