Tre skolbarn med ryggsäckar. två pojkar och en flicka.
Foto: Sean Furlonger /Ikon

En gåva för världen

När klimatförändringar, krig och coronapandemin fått den positiva utvecklingen i världen på fall behöver vi fortsätta jobba för varaktig förändring för människor som lever i utsatthet. Bli månadsgivare idag!

Act Svenska kyrkan bidrar till att människor på flykt undan kriget i Ukraina får mat, att barn i Syrien tryggt kan ta sig till skolan och att jordbrukare på Afrikas horn har alternativ försörjning när torkan slår till. Vi finns på plats vid katastrofer och för att människor ska få möjlighet att leva värdiga liv arbetar vi även långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor.

Osäkerhet präglar Sveriges statliga bistånd till världen och i kombination med rådande kriser är behoven av gåvor därför större än någonsin. Som månadsgivare tar du varje dag ställning för människor som lever i utsatthet och bidrar till att människor på ett förutsägbart sätt kan förbättra sina liv.

Din månadsgåva används bland annat till:

  • Rent vatten, matförsörjning, spargrupper, mänskliga rättigheter, utbildning, konfliktlösning och fredsarbete.
  • Akut hjälp när människor drabbas av katastrofer, återuppbyggnad och förebyggande arbete för att bättre klara nya katastrofer.
  • Att påverka beslutsfattare på olika nivåer att fatta beslut för en bättre och mer rättvis värld.

Läs mer om vad det innebär att vara månadsgivare till Act Svenska kyrkan.