Illustration som visar en man och en liten flicka

Fler än 30 000 flickor gifts bort varje dag

Tvångsäktenskap är ett faktum i många delar av världen och verkligheten kan vara grym. Flickor ses i en del kulturer som egendom som män betalar för eller får betalt för. Tillsammans kan vi bryta skadliga traditioner. Var med i kampen för allas rätt till ett värdigt liv!

Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med lokala kyrkor och organisationer för att förändra förtryckande strukturer, öka religiösa ledares kunskap kring könsstympning och förändra skadliga och destruktiva normer kring makt, våld och sexualitet. 

SÅ HÄR KAN DIN GÅVA GÖRA SKILLNAD

  • Utbildning och påverkansarbete gentemot beslutsfattare inom samhälle och kyrka kring skadliga effekter av diskriminerande äktenskapslagstiftningar. Dessa lagstiftningar reglerar exempelvis ålder för att ingå äktenskap, vem som har arvsrätt, vem som myndighetsförklaras, vem som har rätt till skilsmässa och vem som får äga mark och egendom.
  • Försörjningsåtgärder så att familjer har råd att låta alla sina barn gå i skolan i stället för att gifta bort sina döttrar. 
  • Informationsinsatser riktade mot barn och vuxna för att skapa en medvetenhet kring, samt ge kunskap om, mänskliga rättigheter och att alla barn har rätt till skydd mot barnäktenskap. 

Act Svenska kyrkan kämpar för en värld utan tvångsäktenskap

Många tänker på bröllop som något fantastiskt. Men för många kvinnor och flickor är det inte så. När en flicka gifts bort har mannen rätt att bestämma över henne eftersom hon anses vara hans egendom. Det är hög tid att bryta skadliga traditioner.

Tillsammans med partner runtom i världen arbetar vi långsiktigt med att motverka strukturella orsaker till tvångsäktenskap. Att informera om flickors och kvinnors rättigheter, särskilt kring sexuell och reproduktiv hälsa, är en nyckelfråga. Men även att arbeta mot könsrelaterat våld och säkerställa flickors skolgång. 

Tillsammans kämpar vi mot tvångsäktenskap. Varje flicka har rätt till sin egen kropp och sin framtid. 

150 kr räcker till familjerättsutbildning för en person i Palestina. Jämställda lagar, och kunskap om dessa, behövs för att säkerställa att barn inte gifts bort och att flickor och pojkar har samma rätt att ärva och äga mark.

Som kyrka kan vi påverka

I många länder har människor större förtroende för religiösa ledare än för politiker och myndigheter. Act Svenska kyrkan har som religiös aktör ett unikt nätverk i samhällen där religion har stort inflytande över människors liv och vardag.

När kyrkor tar ställning emot exempelvis könsstympning och tvångsäktenskap, kan en långsiktig förändring i samhället ske.

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga runt om i världen arbetar Act Svenska kyrkan mot förtryckande strukturer som ligger till grund för våld och övergrepp.

Bryt en tradition

Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med lokala kyrkor och organisationer för att stoppa tvångsäktenskap, könsstympning och våld mot flickor. Tillsammans kan vi bryta skadliga traditioner. Var med i kampen för allas rätt till ett värdigt liv!

Ge en gåva

Bryt en tradition

Tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp krossar drömmar och slår sönder liv - varje dag. Det är hög tid att bryta skadliga traditioner.

Ung mamma och pappa med nyfödd son

Jämställdhet och hälsa

Religiösa aktörer har i många delar av världen stort inflytande över normer, sedvänjor och lagar kopplade till könsroller, sexualitet och familjebildande. Act Svenska kyrkan samarbetar med religiösa företrädare som står upp för jämställdhet.