Mer än…   
780 miljoner människor över 15 år kan inte läsa. 2/3 av dem är flickor och kvinnor.
30 000 flickor, under arton år blir bortgifta
10 000 flickor könsstympas   
…varje dag.
Miljontals flickor i världen lever under förtyck och utsätts för hot, våld och övergrepp – bara för att de är flickor. Vi kan aldrig acceptera att fattigdom och normer ger flickor sämre förutsättningar för ett värdigt liv. 
Act Svenska kyrkan stödjer humanitära insatser och projekt över hela världen för att stärka flickor och kvinnors rätt till god hälsa, värdighet och makt över sitt eget liv. I julinsamlingen – som startar vid första advent och pågår till trettondag jul – kan du vara med i kampen för varje flickas rätt att kunna påverka sin framtid. Alla ska ha rätt att själv få välja med vem de vill leva sitt liv. Alla äger rätten att bestämma över sin egen kropp.
Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. 
Swisha din julgåva till 900 1223. Tack!
Foto: Jesper Wahlström /Ikon

Fler än 30 000 flickor gifts bort varje dag

Tvångsäktenskap är ett faktum i många delar av världen och verkligheten kan vara grym. Flickor ses i en del kulturer som egendom som män betalar för eller får betalt för.

Många tänker på bröllop som något fantastiskt. Men för många kvinnor och flickor är det inte så. När en flicka gifts bort har mannen rätt att bestämma över henne eftersom hon anses vara hans egendom. Det är hög tid att bryta skadliga traditioner.

Tillsammans med partner runtom i världen arbetar vi långsiktigt med att motverka strukturella orsaker till tvångsäktenskap. Att informera om flickors och kvinnors rättigheter, särskilt kring sexuell och reproduktiv hälsa, är en nyckelfråga. Men även att arbeta mot könsrelaterat våld och säkerställa flickors skolgång. 

Tillsammans kämpar vi mot tvångsäktenskap. Varje flicka har rätt till sin egen kropp och sin framtid. 

Det här går din gåva till:

  • Utbildning och påverkansarbete gentemot beslutsfattare inom samhälle och kyrka kring skadliga effekter av diskriminerande äktenskapslagstiftningar. Dessa lagstiftningar reglerar exempelvis ålder för att ingå äktenskap, vem som har arvsrätt, vem som myndighetsförklaras, vem som har rätt till skilsmässa och vem som får äga mark och egendom.
  • Försörjningsåtgärder så att familjer har råd att låta alla sina barn gå i skolan i stället för att gifta bort sina döttrar. 
  • Informationsinsatser riktade mot barn och vuxna för att skapa en medvetenhet kring, samt ge kunskap om, mänskliga rättigheter och att alla barn har rätt till skydd mot barnäktenskap.